Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-06-22
Produkt utgår
Soluprick SQ Hästepitel kommer att utgå 2021-06-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Soluprick SQ Hästepitel mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-22
Produkt utgår
Soluprick SQ Råg kommer att utgå 2021-06-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Soluprick SQ Råg mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-22
Läkemedelsnamn
Diklofenak ABECE har bytt namn till Diklofenak NET. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-06-22
Produkt utgår
Soluprick SQ Hassel kommer att utgå 2021-06-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Soluprick SQ Hassel mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-22
Produkt utgår
Soluprick SQ Eng.Rajgräs kommer att utgå 2021-06-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Soluprick SQ Eng.Rajgräs mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.