Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-11-30
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-30
Biverkningar
klass
2021-11-30
Biverkningar
klass
2021-11-30
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-29
Graviditet
klass
2021-11-29
Biverkningar
klasss
2021-11-29
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-29
Biverkningar
klasss
2021-11-29
Graviditet
klass
2021-11-29
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-29
Biverkningar
Tillägg av biverkningen huvudvärk. Frekvens mycket vanlig