Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-17
Interaktioner
Patienter som behandlas samtidigt med valproat och fenobarbital bör övervakas med avseende på tecken på hyperammonemi. I hälften av de rapporterade fallen var hyperammonemi asymtomatisk och resulterar inte nödvändigtvis i klinisk encefalopati.
2021-09-17
Interaktioner
Patienter som behandlas samtidigt med valproat och fenobarbital bör övervakas med avseende på tecken på hyperammonemi. I hälften av de rapporterade fallen var hyperammonemi asymtomatisk och resulterar inte nödvändigtvis i klinisk encefalopati.
2021-09-17
Interaktioner
Patienter som behandlas samtidigt med valproat och fenobarbital bör övervakas med avseende på tecken på hyperammonemi. I hälften av de rapporterade fallen var hyperammonemi asymtomatisk och resulterar inte nödvändigtvis i klinisk encefalopati.
2021-09-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Kemisk och fysikalisk stabilitet för det spädda läkemedlet har påvisats i upp till 4 timmar vid rumstemperatur.
2021-09-16
Indikationer
Ultomiris är avsett för behandling av vuxna och pediatriska patienter med en kroppsvikt på 10 kg eller mer med paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH).
2021-09-16
Indikationer
Ultomiris är avsett för behandling av vuxna och pediatriska patienter med en kroppsvikt på 10 kg eller mer med paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH).
2021-09-16
Indikationer
Ultomiris är avsett för behandling av vuxna och pediatriska patienter med en kroppsvikt på 10 kg eller mer med paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH).
2021-09-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Kemisk och fysikalisk stabilitet för det spädda läkemedlet har påvisats i upp till 4 timmar vid rumstemperatur.
2021-09-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Kemisk och fysikalisk stabilitet för det spädda läkemedlet har påvisats i upp till 4 timmar vid rumstemperatur.
2021-09-16
Interaktioner
Eftersom ATRA metaboliseras av leverenzymerna CYP450, särskilt CYP3A4, kan samtidig administrering med posakonazol leda till ökad exponering för tretinoin resulterande i en ökad toxicitet (särskilt hyperkalcemi). Serumkalciumnivåerna bör övervakas och vid behov bör lämpliga dosjusteringar av tretinoin övervägas under behandlingen med posakonazol och under de följande dagarna efter behandlingen.
2021-09-16
Interaktioner
Eftersom ATRA metaboliseras av leverenzymerna CYP450, särskilt CYP3A4, kan samtidig administrering med posakonazol leda till ökad exponering för tretinoin resulterande i en ökad toxicitet (särskilt hyperkalcemi). Serumkalciumnivåerna bör övervakas och vid behov bör lämpliga dosjusteringar av tretinoin övervägas under behandlingen med posakonazol och under de följande dagarna efter behandlingen.
2021-09-16
Interaktioner
Eftersom ATRA metaboliseras av leverenzymerna CYP450, särskilt CYP3A4, kan samtidig administrering med posakonazol leda till ökad exponering för tretinoin resulterande i en ökad toxicitet (särskilt hyperkalcemi). Serumkalciumnivåerna bör övervakas och vid behov bör lämpliga dosjusteringar av tretinoin övervägas under behandlingen med posakonazol och under de följande dagarna efter behandlingen.
2021-09-16
Produkt utgår
Zopiclone Orion kommer att avregistreras 2021-09-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-15
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dosrelaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioiddosen hos patienter med CSA.
2021-09-15
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dosrelaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioiddosen hos patienter med CSA.
2021-09-15
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dosrelaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioiddosen hos patienter med CSA.
2021-09-15
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dosrelaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioiddosen hos patienter med CSA.
2021-09-15
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dosrelaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioiddosen hos patienter med CSA.
2021-09-15
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dosrelaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioiddosen hos patienter med CSA.
2021-09-15
Varningar och försiktighet
Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioider ökar risken för CSA på ett dosrelaterat sätt. Överväg minskning av den totala opioiddosen hos patienter med CSA.