Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-01
Entecavir Glenmark, Filmdragerad tablett 1 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Entecavir Glenmark kommer att avregistreras 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-01
Läkemedelsbox för akutväska APL, Ospecificerad
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Läkemedelsbox för akutväska APL kommer att avregistreras 2021-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-01
Entecavir Glenmark, Filmdragerad tablett 0,5 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Entecavir Glenmark kommer att avregistreras 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-11-30
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-30
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-30
Biverkningar
klass
2021-11-30
Biverkningar
klass
2021-11-30
Varningar och försiktighet
Information kring hämmare och inducerare av CYP3A4 samt nefrotoxicitet.
2021-11-30
Interaktioner
Uppdatering kring läkemedel som påverkar CYP3A4 samt direktverkande antiviraler. Omstrukturering av avsnitt.
2021-11-30
Biverkningar
Ny biverkning: posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) (ingen känd frekvens).
2021-11-29
Graviditet
klass
2021-11-29
Graviditet
klass
2021-11-29
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-29
Biverkningar
klasss
2021-11-29
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-29
Biverkningar
klasss
2021-11-29
Biverkningar
Tillägg av biverkningen huvudvärk. Frekvens mycket vanlig