Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint NET kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Mint NET mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Fruktmint NET kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Fruktmint NET mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint Apofri kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Mint Apofri mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Fruktmint Apofri kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Fruktmint Apofri mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Halzin Honung & Citron kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Halzin Honung & Citron mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Försäljningsstopp
Ranitidin Apofri har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ranitidin Apofri bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-12-07
Produkt utgår
Ranitidin Apofri kommer att utgå 2021-12-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ranitidin Apofri mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint Apofri kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Mint Apofri mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Fruktmint ABECE kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Fruktmint ABECE mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Minoxidil Evolan Forte kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Minoxidil Evolan Forte mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Inside Brus kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Inside Brus mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Ranitidin ABECE kommer att utgå 2021-12-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ranitidin ABECE mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint NET kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Mint NET mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Försäljningsstopp
Ranitidin ABECE har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ranitidin ABECE bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2021-12-07
Produkt utgår
Xylometazolin Apofri kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Xylometazolin Apofri mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Fruktmint Apofri kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Fruktmint Apofri mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Aciklovir NET kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Aciklovir NET mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint ABECE kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Mint ABECE mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint ABECE kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nikotin Novum Mint ABECE mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-07
Produkt utgår
Molyx kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Molyx mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.