Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att utgå 2021-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att utgå 2021-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att utgå 2021-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att utgå 2021-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att utgå 2021-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-23
Läkemedelsnamn
Paracetamol/Phenylephrine Hermes har bytt namn till Paracetamol/Phenylephrine Navamedic. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att utgå 2021-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att utgå 2021-04-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pramipexole Hexal mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-22
Läkemedelsnamn
Lymecyklin Kinedexe har bytt namn till Lymecyklin Brown & Burk. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-04-21
Gammaplex, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Produkt utgår
Gammaplex kommer att utgå 2021-04-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gammaplex mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-21
Ozanex, Kräm 10 mg/g
Ferrer Internacional SA
Produkt utgår
Ozanex kommer att utgå 2021-04-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ozanex mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.