Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Miljöinformation

Läkemedel finns för att förbättra vår hälsa och öka vår livskvalitet.


Tillverkning och användning av läkemedel påverkar, som allt annat, vår miljö. Det är viktigt att alla som använder läkemedel gör det på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

På den här sidan får du reda på vad du kan göra som användare av läkemedel för att inte belasta miljön i onödan. Därför är det viktigt att både läkemedelsföretagen och användarna tar sitt ansvar.

Några tips att tänka på

Genom att tänka ansvarsfullt, kan du undvika att läkemedlen påverkar miljön mer än nödvändigt.

  • Hämta ut bara så mycket läkemedel som du behöver

  • Förvara dina läkemedel säkert

  • Lägg alla dina överblivna, eller rester av läkemedel i en returpåse som kan hämtas på apoteket. Lämna sedan påsen till apoteket för destruktion

  • Det är bara synligt tomma förpackningar som kan sorteras som andra förpackningar och som inte behöver lämnas in på apotek

  • Är du osäker, ta det säkra för det osäkra och lämna läkemedlet, eller förpackningen, till apoteket. De vet hur de ska hanteras på bästa sätt

Släng inte läkemedel i soporna!

Först och främst ska du undvika att slänga överblivna läkemedel i avloppet eller bland soporna! Där finns det risk att de läcker ut i naturen. Du får returpåsar på apoteket som sedan också tar hand om överblivna läkemedel.

Apoteken tar emot dina överblivna läkemedel

Apoteken tar emot och hanterar dina överblivna läkemedel på ett korrekt sätt. De skickas vidare till en förbränningsanläggning som är godkänd för att förbränna läkemedel. Att bränna läkemedel i hög temperatur är nämligen det bästa ur miljösynpunkt

Därför hamnar läkemedel i naturen

Har du lämnat in dina överblivna läkemedel på apoteket, har du gjort mycket för att undvika onödig belastning på miljön. Generellt är vi bra det, cirka 75 procent av de överblivna läkemedlen uppskattas gå tillbaka till apoteken.

I Sverige är annars den största anledningen till att läkemedel hamnar i naturen, att rester hamnar i avloppet efter att det passerat kroppen. I en del fall följer läkemedlet med det renade vattnet ut i den omgivande miljön.

Dagens halter är dock relativt små, men ännu vet man lite om de långsiktiga effekterna. Forskning inom området pågår.

Miljöinformation i Fass

I Fass kan du hitta miljöinformation för många läkemedel. Du får bland annat reda på om risken för miljön är hög eller låg för det specifika läkemedlet.

Läs mer om Miljöinformation i Fass >>Texten reviderades senast: 2019-11-18


Publiceringsdatum: 2019-11-18