Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Graviditets- och amningsinformation

För detta avsnitt ansvarar professor Bengt R Danielsson, Stockholm, professor Lennart Dencker, Uppsala, professor Per Lundborg, Mölndal och docent Rune Sannerstedt, Göteborg.


Kvinnor kan av olika anledningar behöva använda läkemedel under graviditet och amning. Läkemedel kan via moderkakan passera över till fostret och påverka det. Hos den som ammar kan läkemedel också passera över i bröstmjölken och påverka barnet. Var därför alltid försiktig med läkemedel under graviditet och amning.


Läkemedel under graviditet

Bild på gravid kvinna.

Var försiktig med läkemedel under graviditet. Läkemedel kan passera över till fostret via moderkakan. Läs informationen som följer med läkemedelsförpackningen, eller fråga din läkare eller på apoteket.


De flesta missbildningar hos barn uppkommer utan påvisbar orsak. Enstaka rapporter om missbildningar kan ibland härledas till att modern tagit ett visst läkemedel under graviditeten. För att fastställa ett läkemedels fosterskadande effekt krävs undersökning av ett större antal graviditeter. Då kan man jämföra läkemedelsanvändningen hos de missbildade barnens mödrar med läkemedelsanvändningen hos mödrar till friska barn. Ett annat sätt att ta reda på samband mellan läkemedel och fosterskador är att följa en grupp gravida kvinnor som får ett visst läkemedel och jämföra med en grupp gravida kvinnor som inte får detta läkemedel. Bedömningen av undersökningarna försvåras i båda fallen av att även andra faktorer kan ge missbildningar. Sådana faktorer är till exempel alkohol och obehandlad diabetes (sockersjuka). Sedan mitten av 1990-talet görs kontinuerliga uppföljningar av missbildningsfrekvensen hos barn till mödrar som intagit läkemedel under graviditeten, vilket ger en större säkerhet i den information som kan ges.


I bipacksedlarnas läkemedelsbeskrivningar finns information om användning av läkemedel under graviditeten. Ett generellt råd är att alltid vara försiktig med läkemedel under denna period. Det gäller även receptfria läkemedel. Exempel på sådana är nikotintuggummi eller smärtstillande läkemedel med acetylsalicylsyra eller ibuprofen. Var också försiktig med naturläkemedel.


Trots att p-piller inte ska användas under graviditet finns det en graviditetstext i läkemedelsbeskrivningarna. Det är ju tänkbart att man tar p-piller tidigt under en graviditet, innan den blivit fastställd.


Rådgör alltid med läkare före vaccinering, eftersom vissa vacciner inte bör ges under graviditet. Gammaglobulin kan ges utan risk under graviditet.


Läkemedel i modersmjölk

Bild på ammande kvinna.

Amning har många fördelar. Modersmjölken ger både näring och visst skydd mot infektioner. Var försiktig med läkemedel under amningsperioden. Läkemedel kan passera över till barnet genom bröstmjölken.


Amning har stora biologiska fördelar. Förutom näring innehåller modersmjölken antikroppar (immunglobuliner) som skyddar mot vissa bakterier, bland annat mot tarminfektioner.


Många läkemedel överförs från modern till barnet via modersmjölken, ibland i sådana mängder att barnet kan påverkas. Ett spädbarn som väger fem, sex kilo dricker nästan en liter mjölk om dagen. Mjölken utgör ofta hela kosten, och mängden av olika ämnen i den har därför stor betydelse både med tanke på näringstillförsel och risken för skadliga effekter.


Genom att mäta mängden läkemedel i modersmjölk, och i vissa fall i blod hos mor och barn, under den tid modern tar läkemedlet kan man beräkna den mängd som barnet får i sig. Denna information gör det lättare att värdera eventuella risker med medicinering vid amning.


Vaccination av en ammande kvinna brukar inte påverka barnet.


Vitaminer, järn och utvärtes bruk


Vissa läkemedelsbeskrivningar saknar graviditets- och amningstext. Detta gäller i första hand läkemedel som används eller tas så att de inte innebär någon risk för foster eller för barn som ammas.


En rätt genomförd vitaminbehandling är ofarlig och vitaminpreparat har därför inte någon graviditetstext. Men både överskott och underskott av vissa vitaminer kan påverka fosterutvecklingen skadligt. Vitaminerna A och D bör inte överdoseras. Läkemedel som innehåller enbart A-vitamin eller D-vitamin har därför graviditets- och amningstext.


Järnmedicin till modern är inte farlig för barnet, inte ens i stora doser, eftersom moderns tarm inte tar upp mer järn än vad som behövs.


De flesta läkemedel för utvärtes bruk, till exempel många hudmedel, används i så låga doser att graviditetstext inte anses nödvändig.

Erfarenheter från djur

Det är ett krav att nya läkemedel prövas på dräktiga djur av flera olika arter, innan läkemedlen ges till gravida kvinnor. Även om det ibland är svårt att dra säkra slutsatser om ett läkemedels fosterskadande effekt från djurförsök så har i flera fall fosterskador hos dräktiga försöksdjur visat sig gälla även för gravida kvinnor.

Man gör vanligen tre olika typer av undersökningar på djur:

  • Fruktsamhetsundersökningar (fertilitetsundersökningar) för att se hur läkemedlet inverkar på könskörtlarnas funktioner och på ägget strax efter befruktningen.

  • Undersökningar om missbildningar (teratologiundersökningar) för att se om läkemedlet framkallar fosterskador.

  • Undersökningar tiden närmast före och efter födseln (peri- och postnatala undersökningar) för att se hur läkemedlet inverkar på fostret eller djurungen under graviditetens senare del, förlossningen och nyföddhetsperioden.


Publiceringsdatum: 2017-06-20