Restnoteringar

Restnoterade läkemedel

När ett läkemedel är tillfälligt slut och inte går att beställa från tillverkaren måste detta anmälas till Läkemedelsverket. I många fall kan bristsituationen hanteras på apoteket som kan lämna ut ett likvärdigt läkemedel. I andra fall behöver förskrivaren som utfärdat receptet utfärda ett nytt recept. För enstaka läkemedel är det tyvärr svårt att hitta alternativ till det restnoterade läkemedlet.


Vilken information om restnoteringar visar Fass?

Fass visar information om pågående restnoteringar som är anmälda till Läkemedelsverket. Fass visar upp Läkemedelsverkets information om hur resten kan hanteras samt datum när läkemedlet förväntas finnas tillgängligt för beställning igen.

Har du frågor om en viss bristsituation så kan du kontakta läkemedelsföretaget via de kontaktuppgifter som du hittar under ”Fråga om läkemedlet”.


Vad kan du som är patient göra?

Om ett läkemedel är restnoterat hittar du den informationen på sidan med produktinformation för det aktuella läkemedlet, där kan du också se information om läkemedlet är utbytbart. På Fass kan du via funktionen Lagerstatus se vilka apotek som har ett visst läkemedel i lager.


Om ditt läkemedel är restnoterat kan ditt apotek också hjälpa dig att se om det finns några likvärdiga läkemedel tillgängliga. För läkemedel som är bevisat utbytbara kan utbytet göras på apoteket. Ibland finns det alternativa styrkor, förpackningar eller beredningsformer av läkemedlet, men i dessa fall krävs kontakt med hälso- och sjukvården och ett nytt recept.


Om läkemedlet inte är utbytbart eller om utbytbara alternativ inte går att få tag på måste du ta kontakt med hälso- och sjukvården för att hitta behandlingsalternativ.

Har du ytterligare frågor eller vill ha mer information om det restnoterade läkemedlet kan du vända dig till ansvarigt företag, adressen finns på Fass. https://www.fass.se/LIF/companies?userType=2&menyrubrikId=44


Vad kan du som läkare/förskrivare göra?

På Fass kan du se om ett läkemedel är restnoterat. Via Fass lagerstatus kan du få information om vilka apotek som har ett visst läkemedel i lager, med undantag för narkotikaklassade läkemedel som Fass inte visar lagerstatus för. Apoteken kan också ge information om vad de har på lager och vilka läkemedel som går att beställa.


Har du ytterligare frågor eller vill ha mer information om restnoterade läkemedel kan du vända dig till ansvarigt företag. Kontaktuppgifter finns på Fass. https://www.fass.se/LIF/companies?userType=2&menyrubrikId=44


Många gånger finns alternativ behandling även för preparat som inte står med i Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupp eller har andra förpackningsstorlekar eller styrkor eller beredningsform.


Vad kan du som arbetar på apotek göra?

Finns det ett läkemedel med samma substans och likvärdig effekt (= bedömt vara utbytbart enligt Läkemedelsverket) kan du lösa problemet genom att byta till ett utbytbart läkemedel. Annars måste patienten ta kontakt med hälso- och sjukvården för att få ett nytt recept.


Har du frågor eller vill ha mer information om det restnoterade läkemedlet kan du vända dig till ansvarigt företag. https://www.fass.se/LIF/companies?userType=2&menyrubrikId=44


För allmän information om Restnoteringar och information om Läkemedelsverkets tjänst som Fass hämtar data från, se:

https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/
Publiceringsdatum: 2020-12-10