Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Fass Vet. (Boken)

FASS VET. (boken)

FASS VET. i bokform

Historik

Fass Vet. utkom första gången 1973 och har med tiden blivit ett självklart arbetsredskap för Sveriges veterinärer och djurägare. Fass Vet. 2016 trycktes i 6 000 exemplar och var den sista Fass Vet. i bokform. Framöver hänvisas till elektroniska kanaler.


Fass Vet. 2016


Aktualitet

Läkemedelsbeskrivningarna i Fass Vet. 2016 baserades på produktresuméerna i den lydelse dessa hade 6 oktober 2015. Uppdateringar publiceras kontinuerligt på Fass.se.


Distribution

Boken distribuerades gratis mot förbeställning till veterinärer och till enheter där läkemedel distribueras till djur.


Fass Vet.-texterna kan du även ta del av via din mobil. Skriv in adressen mobil.fass.se i webbläsaren på din mobiltelefon så kommer du till mobilversionen av Fass.

Framtagning av FASS VET.-texter

Läkemedelsföretagen producerar och ansvarar för sina egna produkters texter i Fass Vet. Texterna baseras på den av Läkemedelsverket (alt. dess europeiska motsvarighet) godkända produktresumén, den text som all marknadsföring av läkemedel ska bygga på. Produktresumén är generellt sett mer omfattande än Fass Vet.-texten. Detta beror framför allt på att vissa uppgifter som inte är relevanta för veterinären vid förskrivning, och därför inte bör finnas med i Fass Vet., redovisas i produktresuméerna.Publiceringsdatum: 2016-10-28