Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Fass.se märkt för god tillgänglighet

Fass.se är första svenska webbplats som certifierats för god tillgänglighet


Fass webbplats är certifierad enligt Funka Nu nivå 1 för sin höga grad av tillgänglighet Webbplatser som är försedda med denna logotyp uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder.


En certifiering innebär att tillgänglighetsexperter från Funka Nu AB har testat webbplatsen och upprättat ett åtgärdsprogram. När detta program genomförts certifierar experterna webbplatsen. Läs mer om Funka Nu


En webbplats kan certifieras i sin helhet eller delvis av Funka Nu AB. Villkoren för certifiering framgår alltid av ett upprättat certifieringssprotokoll. En certifiering innebär i princip att webbplatsen ska uppfylla kraven motsvarande nivå 2 och delar av nivå 3 i de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, www.w3.org/wai.


Funka Nu AB genomför årliga uppföljningsrevisioner för att säkerställa att en certifierad webbplats bibehåller den höga tillgänglighetsnivån.


Märkningsprotokoll

Webbplats: www.fass.se

Certifieringsdatum: 2002-10-31

Certifieringstyp: Funka Nu nivå 1

Certifierad: Webbplatsen är certifierad i sin helhet.

Certifieringsrevision utförd av: Christer Janzon, Johan Kling, Stefan Johansson, Åse Rambrink och Stefan Pelc.


Kontroller av certifiering har gjorts regelbundet sedan 2002. En full revision av webbplatsen utfördes senast november 2013. Revision av ny funktionalitet på webbplatsen utfördes senast december 2014.


Märkningen innebär att Funka Nu AB garanterar att webbplatsen vid certifieringstillfället uppfyller riktlinjerna för tillgänglighet enligt nivå 2 och delar av nivå 3 i WAI, Web Accessibility Initiative (www.w3.org/wai).


Frågor angående certifieringen kan ställas till:

markning@funkanu.sePubliceringsdatum: 2017-05-17