Coronavirus

Coronavirus och covid-19


Kaskadprincipen

Veterinärer har i undantagsfall möjlighet att förskriva läkemedel till djur som är godkända för människor. Detta styrs av den så kallade "kaskadprincipen", vilken innebär att det ska ske först då andra vägar prövats. Jordbruksverket och Läkemedelverket uppmanar nu veterinärer att bistå sjukvårdens behov av läkemedel under covid-19-utbrottet genom att vara extra eftertänksamma i sin förskrivning.

KaskadprincipenLäkemedelsverket


Begränsa användningen av propofol till djur

Uppdaterad information kring användning av profofol till djur, behovet av återhållsamhet har minskat - Läs hela informationstexten kring den uppdaterade informationen hos Läkemedelsverket

Sjukvården har nyligen meddelat att de befarar brist på bland annat anastesiläkemedel med propofol. Läkemedelsverket och Jordbruksverket uppmanar till största möjliga återhållsamhet i förskrivningen av dessa läkemedel för användning till djur, och att möjligheten att i stället använda andra läkemedel övervägs.
Läs hela informationstexten kring detta hos Läkemedelsverket.


Möjligheter att flytta läkemedel mellan apotek i vissa fall


Länkar till sidor med mer information:

Informationssida om Coronavirus/covid-19Sveriges Veterinärförbund

Om covid-19Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Coronavirus/covid-19JordbruksverketPubliceringsdatum: 2020-08-10