Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Njurfunktion (kreatininclearance)


Vår kalkylator för skattning av njurfunktion använder sig av Cockcroft-Gaults ekvation för kreatininclearance som använts sedan 1970-talet. Det är dock tveksamt om denna metod ger ett tillräckligt tillförlitligt värde i alla lägen och ett antal andra beräkningsmetoder och alternativa markörer har på senare tid lanserats. För t.ex. äldre patienter eller personer med påtagligt nedsatt njurfunktion bör man särskilt överväga andra metoder, i synnerhet om dosberäkningarna man gör avser preparat med snävt terapeutiskt fönster.


I Läkemedelsboken kan du läsa mer om de senast rönen kring detta och på SBUs webbplats finns även tillgång till alternativa beräkningsmetoder.


Öppna kreatininclearancekalkylatornPubliceringsdatum: 2017-06-20