Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Fass (Boken)

Historik

Bilden visar läkarens situation före och efter att Fass fanns.

Läkarens situation före 1966 - Läkarens situation efter 1966


Före 1966 gav de flesta läkemedelsföretagen ut egna kataloger med beskrivningar av sina läkemedel. Eftersom det rörde sig om cirka 50 olika skrifter att slå i var det både ohanterligt och svåröverskådligt för vårdpersonalen. Dessutom var informationen upplagd på olika sätt i de olika katalogerna.


För att förenkla sjukvårdspersonalens arbete bestämde sig läkemedelsföretagen för att istället göra en enda gemensam katalog som skulle vara tillgänglig på alla de ställen där läkemedel förskrivs och hanteras. Detta resulterade i Fass, Farmacevtiska specialiteter i Sverige.


Användarnas behov styr hela tiden utvecklingen av Fass vilket sker i nära samråd med läkemedelsföretagen och klinisk expertis och användarna själva. Informationen i Fass har alltid kännetecknats av hög trovärdighet och av att vara relevant och lättillgänglig för användarna. Detta har bidragit till att Fass intagit en central position som medicinskt referensverk.

Fass i bokform

2015 års upplaga av Fass-boken, den 50:e i ordningen, trycktes i 5 000 exemplar. Cirka 170 läkemedelsföretag deltar med information om sina respektive produkter. Utgåvan var den sista tryckta versionen och fortsättningsvis kommer uppgifterna endast att förmedlas genom digitala kanaler såsom www.fass.se.


Fass 2015

Fass finns också tillgängligt via din mobil på adressen mobil.fass.se.


Framtagning av nya Fass-texter

Läkemedelsföretagen producerar och ansvarar för sina egna produkters texter i Fass. Texterna baseras på de av kontrollmyndighet godkända produktresuméer som all marknadsföring av läkemedel ska bygga på.Publiceringsdatum: 2017-06-20