Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Fass.se märkt för god tillgänglighet

God tillgänglighet på Fass.se


Fass.se var den första svenska webbplats som certifierades för god tillgänglighet och var från 2002 certifierad enligt Funka nivå 1 för sin höga grad av tillgänglighet. Certifieringsprogrammet upphörde 2018 i samband med införandet av webbtillgänglighetsdirektivetoch ersattes med Funkas kundvårdsprogram, i vilket Fass deltar.


Webbtillgänglighetsdirektivet innebär att webbplatsen ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549, som är en standard för IT-tillgänglighet. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av lagen ska deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om alternativa format och även hur eventuella klagomål hanteras.


Funka leder arbetet med att ta fram rekommendationer för metodik kring tillsynsarbetet. Fass erhåller som deltagare i Funkas kundvårdsprogram uppdaterad information om de krav som ställs inom ramen för webbtillgänglighetsdirektivet.


Som privat aktör omfattas inte Fass av webbtillgänglighetsdirektivet, men har valt att sträva mot att uppfylla de krav som ställs på tillgänglighet i enlighet med direktivet.


Publiceringsdatum: 2019-04-25