Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Skyddsinformation

Vissa läkemedel kan, om de hanteras felaktigt, leda till ohälsa för den vårdpersonal som hanterar dem. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att läkemedelsföretag skall lämna information till hälso- och sjukvården om läkemedel med sådana egenskaper att risker kan tänkas uppstå vid hanteringen i vården och om hur sådana risker kan undvikas.


Respektive läkemedelsföretag ansvarar för bedömningen om skyddsinformationsblad för ett visst läkemedel behövs och för informationsbladets innehåll. Eventuella frågor bör ställas direkt till företaget.


För de läkemedel som har en skyddsinformationstext finns en knapp till höger om läkemedlets Fass-text. Skyddsinformation för apotekstillverkade läkemedel finns på webbplatsen för Apoteket Produktion & Laboratorier.


Arbetsmiljöverkets webbplats finns ytterligare information att läsa.


Publiceringsdatum: 2018-08-24