Miljöinformation i Fass

I Fass hittar du information om hur stor påverkan ett läkemedel har på miljön. Här får du bland annat reda på om läkemedlet har hög eller låg risk för miljön.


Den svenska miljöklassificeringen för läkemedel är bland andra utvecklad av Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige

Så här gör du för att hitta miljöinformation

  • Sök i Fass på det läkemedel vill ha information om

  • Under knappen Miljöinfo hittar du miljöinformation om läkemedlet

  • Finns miljöinformation markeras det även med ett ”M” till höger om produktens namn i läkemedelstexten.

    Symbol för miljöinformation

Svensk miljöklassificering av läkemedel 

Varje läkemedelsföretag tar fram information och utför en miljöriskbedömning för sina läkemedelssubstanser. Innan informationen publiceras i Fass kontrollerar en utomstående granskare, IVL (Svenska Miljöinstitutet AB), att bedömningen är korrekt utförd och följer de krav som modellen ställer.

Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, är initativtagare till miljöklassificering av läkemedel och klassificeringen har arbetats fram tillsammans med Apoteket AB (numera genom Sveriges Apoteksförening), Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting.Texten reviderades senast: 2020-11-20


Publiceringsdatum: 2020-11-20