Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Säkerhetsinformation på Fass


Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC – Direct Healthcare Professional Communication) administreras av Läkemedelsverket och är ett sätt för Läkemedelsverket och för läkemedelsföretag att nå ut till sjukvården med viktig säkerhetsinformation om läkemedel.


Läkemedelsverket visar aktuell säkerhetsinformation om läkemedel samlat på webb-sidan för DHPC. På Fass visas all aktuell säkerhetsinformation knutet till ett visst specifikt läkemedel på produktsidan.


Läs mer om DHPC på Läkemedelsverkets webbsida
Exempel på länk till dokument med viktig säkerhetsinformation om läkemedlet:Bild på DHPC


Publiceringsdatum: 2017-12-09