Fredag 22 oktober till måndag 25 oktober kan Fass periodvis ladda lite långsammare på grund av tekniskt underhåll. Om det upplevs som ett problem är Fass appar tillgängliga - via App store eller Google Play.

Kombinera läkemedel

På Fass finns det information om läkemedelsinteraktioner för ett läkemedel på respektive produktsida. I Fass-text under rubrikerna "Varningar och försiktighet", "Interaktioner" och "Farmakodynamik" går det att läsa om vilka läkemedelskombinationer som bör undvikas.


Det går också att läsa om vilka läkemedelskombinationer som bör undvikas i produktresumén under rubriken "4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner".


Som hälso- och sjukvårdspersonal går det att läsa mer om läkemedelsinteraktioner och ta del av kunskapsstöd Janusmed interaktioner på Janusinfos webbplats.


För apotekspersonal finns Elektroniskt expertstöd (EES) för att se hur läkemedel på recept passar med övriga läkemedel, läs mer på E-hälsomyndighetens webbplats.


Publiceringsdatum: 2020-11-19