Tablettidentifiering

Tablettidentifiering på Fass

Denna funktion är ett hjälpmedel för att identifiera okända tabletter och kapslar. Databasen innehåller bilder av tabletter och kapslar som är godkända läkemedel i Sverige. Observera att tablettbildsdatabasen inte är fullständig, även vill noll träffar kan tabletten/kapseln vara godkänt läkemedel i Sverige. Exempel på bilder som inte inkluderas i databasen är utländska läkemedel och kosttillskott. All identifiering av okända preparat där tvekan om identiteten kan föreligga bör verifieras genom kemisk analys. Läkemedel bör alltid förvaras i sin originalförpackning för att de med säkerhet ska gå att identifiera.

Att göra en sökning

För att identifiera ett okänt preparat kan följande sökkriterier användas i sökverktyget: form (tablett/kapsel) eventuell skåra, storlek (längd och bredd i mm), färg, märkning (text och/eller symbol). Sökkriterierna kan användas individuellt eller kombinerat. Ju fler kriterier som anges, desto mer specifik blir sökningen. Om ett sökkriterium utelämnas inkluderas alla möjligheter för detta kriterium i sökningen. Om resultatet blir "Inga träffar" försök utöka sökningen genom att ta bort några av sökkriterierna.


Om sökningen inte ger träff i den svenska databasen går det att söka vidare i danska och norska databaser.

Utseende

Typ

Det är möjligt att avgränsa sökningen till kapsel eller tablett genom att markera ett av alternativen. Om båda alternativen är markerade eftersöks båda läkemedelsformerna.


Skåra

Tabletter kan vara försedda med delskåra eller krysskåra. Det går även att markera utan skåra eller "inget val".


Storlek

Längd och bredd på tablett/kapsel anges i mm utan decimal. Sökningen görs med ett intervall på +/- 1 mm, dvs om längden som anges är 10 mm söker verktyget efter tabletter/kapslar med längden 9-11 mm. Längd och bredd kan användas individuellt eller i kombination.

Färg

Färgerna anges i färgskalor. Det går inte att söka efter varje enskild färg, utan en skala väljs som täcker färgen som eftersöks. Färgskala väljs eftersom upplevelsen av färger kan variera mycket mellan olika människor. Valet av färgskala ska användas tillsammans med flerfärgad (markera eller avmarkera boxen) och genomskinlig (markera eller avmarkera boxen).

Olika sökkombinationer

Enfärgad kombinerat med två eller fler färgskalor

Endast enfärgade tabletter/kapslar med färg som anges i en av de valda färgskalorna söks.


Flerfärgad kombinerat med en färgskala

Endast flerfärgade tabletter/kapslar söks där en eller flera av färgerna på tabletten/kapseln faller under den valda färgskalan.


Flerfärgad kombinerat med två eller fler färgskalor

Endast flerfärgade tabletter/kapslar med färger specificerade av valda färgskalor söks. När två färgskalor väljs måste båda användas för att få träffar.


Flerfärgad

Om boxen "Flerfärgad" är markerad görs sökningen på tabletter/kapslar med två eller fler färger. Om boxen "Flerfärgad" inte är markerad görs sökningen bara på tabletter/kapslar som har en färg (enfärgad).


Genomskinlig

Vissa kapslar kan vara genomskinliga. Markera denna box om kapseln som eftersöks är genomskinlig.

Märkning på tablett/kapsel

Text

I rullistan finns olika förvalda märkningar som innehåller text (bokstäver och siffror), markera det som motsvarar tabletten/kapselns märkning.


Fritextsökning

Sök efter bokstäver, siffror och delar av märkningar som motsvarar tabletten/kapselns märkning.


Symbol

Tryck på den symbol som efterliknar den symbol som finns på tabletten/kapseln som eftersöks. Om tabletten/kapseln inte har någon symbol markera "inget val" istället.

Rensa

Alla valda sökkriterier rensas när du trycker på Rensa.


Publiceringsdatum: 2020-11-19