Länkar

Mer information om läkemedel och hälsa finns på internet. På den här sidan har vi samlat länkar till ett urval webbplatser. OBS! Fass.se tar inte ansvar för innehåll som publiceras på dessa webbplatser.

Vårdlänkar

Väntetider i vården

Läkemedelsindustriorganisationer

EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Europeiska läkemedelsindustriföreningen)

IFPMA, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (Internationella läkemedelsindustriföreningen)

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF

Myndigheter och andra offentliga organisationer

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

e-Verifikation i Sverige, e-VIS

Giftinformationscentralen

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

SBU, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering

Sveriges Lantbruksuniversitet

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Internationella myndigheter och andra offentliga organisationer

EMA, European Medicines Agency (EUs läkemedelsmyndighet)

FDA, Food and Drug Administration (Läkemedels- och livsmedelsverket i USA)

WHO, Världshälsoorganisationen

WHOs centrum för läkemedelsbiverkningar i Uppsala

Apotek

Apotek med tillstånd från Läkemedelsverket

Medicinska tidskrifter

Dagens Medicin

Läkartidningen

Läkemedelsvärlden

Medicinsk Access

MedTech Magazine

Pharma Industry

Sjukhusläkaren

Samling av länkar

Uppsala universitetsbibliotek

Free Medical Journals (huvudsakligen engelska vetenskapliga tidskrifter)

Human Protein Atlas

Försäkringar i vården

Läkemedelsförsäkringen

Patientförsäkringen


Publiceringsdatum: 2022-10-20