Utbildningsmaterial och viktig patientinformation

Med rätt information minskar risken för fel och skador i samband med läkemedelsanvändning


På Fass hittar du särskilt viktig information om läkemedelsanvändning, ”Viktig patientinformation” vänder sig till patient, närstående eller konsument och ”Utbildningsmaterial” till hälso- och sjukvårdpersonal.

Läkemedel som säljs i Sverige godkänns av myndigheterna Läkemedelsverket eller den europeiska motsvarigheten EMA. För enstaka läkemedel finns så kallade villkor för godkännandet. Ett sådant villkor kan vara att läkemedelsföretaget behöver göra särskilda insatser för att informera patienter och vårdpersonal. Informationen ska hjälpa patienter och vårdpersonal att använda läkemedlen på rätt sätt.

Information till patienter >>

Information till vårdpersonal >>


BRA ATT VETA

  • För alla läkemedel finns information så att de ska kunna användas på rätt sätt.

  • Information som är godkänd av Läkemedelsverket och riktad till patienter kallas bipacksedel. Information som är godkänd av Läkemedelsverket och riktad till hälso- och sjukvårdpersonal kallas produktresumé.

  • För ett litet antal läkemedel finns också extra informationsmaterial som har granskats av Läkemedelsverket. På Fass visas dessa material under flikarna ”Viktig patientinformation” och ”Utbildningsmaterial”. Endast företag som är medlemmar i Fass kan publicera ”Viktig patientinformation” och ”Utbildningsmaterial” på Fass. Om du vill kontrollera om ett läkemedel har ett utbildningsmaterial kan du kontakta företaget direkt eller Läkemedelsverket.

Läs mer om viktig patientinformation och utbildningsmaterial på Läkemedelsverkets webbplats >>


Informationsblad Vad är DHPC? >>

Informationsblad om utbildningsmaterial >>

Se film om DHPC och utbildningsmaterial >>

Texten reviderades senast: 2019-11-19


Publiceringsdatum: 2022-03-08