Fass i andra aktörers system

Det ska vara enkelt att få tillgång till Fass. Därför finns det möjligheter att integrera information från Fass i det egna IT-systemets gränssnitt.


Målet för Fass är att ge våra användare den läkemedelsinformation de behöver, när de behöver den. Därför utvecklar vi kontinuerligt våra tjänster och funktioner så att det ska vara så enkelt som möjligt att få tillgång till Fass.
Genom att integrera Fass i det egna IT-systemet kan era medarbetare eller målgrupper ta del av läkemedelsinformationen från Fass på ett sätt som är anpassat efter deras behov av kvalitetssäkrad och uppdaterad läkemedelsinformation. Informationen från Fass nås via integration mot Fass API alternativt via länkning till fass.se.

Tillgång till Fass API

Fass API är upphovsrättsligt skyddat enligt 1§ samt s.k. katalogskydd enligt 49 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. För att kunna använda Fass API krävs ett avtal med Lif. Kontakta fass@lif.se om eventuella avtalsfrågor.

Produktblad Fass API - svenska

Produktblad Fass API - engelska


Användarvillkor för Fass API

För kompletta användarvillkor, se avtal och tillhörande tjänstekontrakt.


Sammanfattningsvis gäller att:

 • Kunden ska ha ingått avtal med Lif och upprättat ett användarkonto. Kunden får använda Fass API integrerat i sitt system, på det sätt som överenskommit enligt avtal. För att kunna bli API-användare behöver kundens organisation ha en kvalitetssäkrad process som garanterar att läkemedelsinformationen hanteras korrekt.

 • Det ska vara tydligt för dem som nås av information från Fass API att Fass är källan för informationen.

 • Fass är ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI) och lyder under Läkemedelsverkets tillsyn. Misstanke om tillbud/olycka kopplad till användning av Fass API ska därför utan dröjsmål meddelas fass@lif.se.

 • Läkemedelsinformation måste följa den lagstiftning som finns om marknadsföring av läkemedel samt branschens etiska regelverk LER.

 • Säkerställ att integrationer av Fass API utförs med patientsäkerhet som högsta prioritet: Informationen ska
  - hållas uppdaterad (informationen ska inte lagras utan hämtas minst en gång per dygn),
  - återges på ett korrekt sätt,
  - visas på ett fullständigt sätt (exempelvis tillgång till hela Fass-texter eller produktresuméer).
  - Kunden förbinder sig att inte göra tillägg eller ändringar i texterna som hämtats via Fass API.

Följande är inte tillåtet:

 • Att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera Fass API eller utveckla andrahandsverk baserade på Fass API eller delar av Fass API.

 • Att kringgå någon teknik som används av oss för att skydda Fass API.

 • Att införa virus, trojaner, internetmaskar eller annat material som är avsett att orsaka skada eller på annat sätt missbruka Fass API.

Möjligheter att länka tillFass

Ett alternativ till att integrera Fass API i ett eget system är att använda så kallad direktlänkning till Fass. Er slutanvändare öppnar då en länk till aktuellt ställe och aktuellt läkemedel på Fass hemsida. Direktlänkning kräver minimal utvecklingsinsats och möjliggör att ni alltid tar del av kvalitetssäkrad och uppdaterad information samt förbättringar på fass.se.

För att få direktlänka till Fass krävs inget avtal men Lif erbjuder ett så kallat länkningsavtal (kostnadsfritt). Med detta avtal följer tekniska instruktioner samt möjlighet att på förhand motta information om förändringar som görs på Fass som påverkar länkningen.

Kontakta fass@lif.se om avtalsfrågor.


Fass webbtjänster

I dagsläget har Fass ett antal olika webbtjänster där Fass-information distribueras till andra aktörers system. Dessa webbtjänster ersätts av Fass API. Webbtjänsterna kommer därmed att avvecklas under 2022. Lif kommer att kontakta de som använder Fass webbtjänster för att förmedla information om avvecklingsplanen. Inga nya avtal kommer att tecknas för Fass webbtjänster.

Texten reviderades senast: 2021-09-24


Publiceringsdatum: 2022-05-03