Försäkringar i vården

Läkemedelsförsäkringen och Patientförsäkringen

Om du blir drabbad av skador inom den svenska hälso- och sjukvården finns det två försäkringar som du som patient och konsument av läkemedel, ska känna till. Det är Läkemedelsförsäkringen och patientförsäkringen.


Om du drabbas personskada som uppstått i samband med användning av läkemedel i vården kan du få ersättning, antingen via Läkemedelsförsäkringen eller patientförsäkringen.

Läkemedelsförsäkringen

  • Läkemedelsförsäkringen kan ge ersättning till dig som lidit skada orsakad av läkemedel.

  • Läkemedelsförsäkringen tecknas gemensamt av de företag som importerar, tillverkar eller som säljer läkemedel som säljs i Sverige.

Läs mer om Läkemedelsförsäkringen via länk i menyn till höger.

Patientförsäkringen

  • Patientförsäkringen kan ge dig ersättning för skador i samband med hälso- och sjukvård.

  • De organisationer som utför hälso- och sjukvårdstjänster måste ha patientförsäkring enligt patientskadelagen.

Läs mer om Patientförsäkringen via länk i menyn till höger.Texten reviderades senast: 2019-11-18Publiceringsdatum: 2021-02-02