Tillgång till läkemedel

Tillgång till läkemedel

De flesta läkemedel som finns att tillgå i Sverige är receptbelagda, då behöver det ske en kontakt med läkare eller annan behörig förskrivare innan de kan hämtas ut på apoteket. Det finns också receptfria läkemedel för lindriga besvär som lämpar sig för egenvård utan vårdkontakt. På apoteket finns utbildad personal som kan ge rådgivning vid egenvårdsbehandling. Vissa receptfria läkemedel går även att köpa direkt i dagligvaruhandel (utan möjlighet till rådgivning i butik).


Läs mer om var du kan köpa läkemedel på 1177 Vårdguidens webbplats >>

Receptbelagda läkemedel och receptfrihet

Läkemedelsverket är den myndighet som beslutar om ett läkemedel ska vara receptbelagt eller receptfritt, baserat på produktens innehåll och användningsområde. Läkemedelsverket beslutar också om vilka läkemedel som får säljas i dagligvaruhandel och detaljhandel.


Läs mer om att använda receptbelagda och receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats >>


Läs mer om läkemedel som säljs i dagligvaruhandel på Läkemedelsverkets webbplats >>

Varför tar läkemedel slut?

Ibland kan läkemedel ta slut, läkemedlet är restnoterat. Att ett läkemedel tillfälligt tar slut hos läkemedelsföretaget, behöver inte vara allvarlig om det finns andra förpackningar, styrkor eller alternativa likvärdiga mediciner. Många brister är kortvariga men om de drar ut på tiden kan det orsaka stora bekymmer för såväl patienter som hälso- och sjukvården.


Apoteken strävar efter att ha rätt läkemedel i sina lokala lager. När det inte går att lämna ut ett preparat kan det antingen bero på att just det apoteket saknar varan eller att läkemedlet inte finns i lager i Sverige. För den som vill veta var en medicin lagerhålls har läkemedelsportalen Fass en funktion som heter Sök lagerstatus som visar på vilka apotek det aktuella läkemedlet finns och kan beställas.


Läs mer om restnoterade läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats >>

Tillhandahålls ej

Ibland står det ”Tillhandahålls ej” under läkemedelsnamnet på Fass. Detta är ett läkemedel som läkemedelsföretaget fått godkänt att sälja i Sverige, men valt att inte sälja på den svenska marknaden. Företaget kan t.ex. ha valt att ha någon annan förpackningsstorlek för försäljning i Sverige.Texten reviderades senast: 2020-08-07


Publiceringsdatum: 2020-11-19