Skyddsinformation

Var rädd om dig. Följ skyddsföreskrifterna!


Vissa läkemedel kan leda till ohälsa om de hanteras felaktigt. Var försiktig och följ noga de skyddsföreskrifter som finns. I Fass får du information om vilka läkemedel det gäller och hur du ska hantera dem.

För att undvika att du själv utsätter dig för någon form av fara för din hälsa ska du följa de skyddsföreskrifter som finns för det läkemedel du ska hantera.

så här hittar du information

  • Sök i Fass på det läkemedel du ska hantera.

  • Finns en skyddsinformationstext för läkemedlet, hittar du en knapp till vänster om läkemedlets Fass-text. Läs igenom texten noga.

Det är lag på skyddsinformation

Om ett läkemedel har egenskaper som gör att risker i hanteringen eventuellt kan uppstå, kräver Arbetsmiljölagstiftningen att läkemedelsföretaget ska lämna information om dessa. Lagen kräver också att läkemedelsföretagen redovisar hur riskerna ska undvikas.

Läs mer om lagen på Arbetsmiljöverkets webbplats >>

Läkemedelsföretagen ansvarar för skyddsinformationen

Det är läkemedelsföretagen som bedömer om ett skyddsinformationsblad behövs för ett visst läkemedel. Företagen är skyldiga att tillhandahålla denna information och ansvarar för innehållet.

Saknas skyddsinformation i Fass

Saknas skyddsinformation i Fass betyder det inte per automatik att läkemedlet inte kräver det. Läkemedelsföretagen kan själv välja att publicera skyddsinformation i Fass eller inte.

Har du frågor om skyddsinformationen för ett läkemedel, ska du ställa dem direkt till företaget.

Läkemedelsföretag A-Ö >>Texten reviderades senast: 2019-07-09


Publiceringsdatum: 2020-11-20