Förpacknings- och prisinformation

Under knappen Förpackningar i Fass har vi samlat praktisk information om förpackningar och priser.


Här får du veta bland annat vilka olika förpackningar läkemedlet levereras i, om de är receptbelagda och vad läkemedlet kostar.

I tabellen får du bland annat reda på:

 • Läkemedelsförpackningarnas varunummer, storlek, typ och om de för tillfället marknadsförs eller inte.

 • Om läkemedlet är receptfritt eller receptbelagt, och om någon utöver läkare får förskriva läkemedlet.

 • Om läkemedlet ingår i läkemedelsförmånen.

 • Om det finns förpackningar som parallelldistribuerade av andra företag visas information om detta.

Några saker som kan vara bra att veta:

 • Priser inom läkemedelsförmånen.

  Läkemedelsförpackningar som ingår i läkemedelsförmånen har ett förmånspris när du köper dem med recept. Priset fastställs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det aktuella priset visas alltid på Fass.

 • Läkemedel utanför läkemedelsförmånen.

  Läkemedel utanför läkemedelsförmånen har fri prissättning. Priserna varierar mellan olika apotek och kan därmed inte anges på Fass. Det gäller även receptfria läkemedel och läkemedel till djur.

Presentation av tabellkolumnerna

En kommentar skrivs bara ut en gång fast den kan gälla även för senare exempel.

a) Receptfri förpackning med förmånspris på recept utan extra förskrivarkategorier

Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

199:50

Nej

-

012345


 • Kolumn 1: Anger förpackningens storlek med avseende på kvantitet eller volym.

 • Kolumn 2: Anger förpackningens typ. Denna kan exempelvis utgöras av en burk, tryckförpackning (blister), tub etc.

 • Kolumn 3: Berättar att läkemedelsförpackningen ingår i läkemedelsförmånen på recept och har fått ett nationellt försäljningspris av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

 • Kolumn 4: Visar att läkemedels-förpackningen inte är receptbelagd och kan köpas i apotekens egenvårdsavdelningar eller i vissa fall i dagligvaruhandeln (fri prissättning).

 • Kolumn 5: Inga förskrivargrupper utöver läkare får förskriva recept på läkemedelsförpackningen.

 • Kolumn 6: Anger förpackningens varunummer

B) Receptbelagd förpackning med förmånspris som har extra förskrivarkategorier

Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

199:50

Ja

Sjuksköterska Tandhygienist Tandläkare

012345


 • Kolumn 4: Förpackningen är receptbelagd.

 • Kolumn 5: Får förskrivas även av sjuksköterskor med förskrivningsrätt, tandhygienister och tandläkare.

C) Receptbelagd förpackning med villkorat förmånspris.

Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept

(Med villkor)(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

199:50

Ja

-

012345


 • Kolumn 3: Förpackningen ingår i läkemedelsförmånen på recept om särskilda villkor är uppfyllda. Mer information om dessa villkor för den specifika förpackningen erhålls när man klickar på ”Med villkor” som normalt utgör en länk (Observera, ej länk i exemplet).

D) Receptfri förpackning utan förmånspris på recept som inte tillhandahålls.

Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept

(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

Ej förmån

Ja

-

Varunummer


 • Kolumn 1 och 2: Den röda textöverstrykningen i kolumnerna ”Storlek” och ”Förpackningstyp” anger att förpackningen inte marknadsförs/tillhandahålls för närvarande.

E) Receptbelagd förpackning utan förmånspris.

Storlek

(1)

Förpacknings-typ

(2)

Förmåns-pris med recept

(3)

Recept-belagd (4)

Övriga för-skrivare (5)

Varu-nummer (6)

100 st

Blister

Ej förmån

Ja

-

012345


 • Kolumn 3: Den receptbelagda läkemedelsförpackningen omfattas inte av läkemedelsförmånen på recept och har fri prissättning i handeln.Texten reviderades senast: 2019-11-18


Publiceringsdatum: 2021-10-27