Vad är licensläkemedel?

Vad är licensläkemedel?


Behöver ett djur läkemedel som inte finns i Sverige men som är godkännt i ett annat land? Då kan apoteket ansöka om licens om att få expediera det. Licensläkemedel är läkemedel som får säljas efter att Läkemedelsverket har lämnat ett särskilt tillstånd till försäljning.


Djur kan vid behov få ett licensläkemedel. Det är ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige, men som är godkänt i något annat land.


Läkemedelsverket ger tillstånd

Kravet är att veterinären, som skriver ut receptet, motiverar varför djuret behöver läkemedlet. Apoteket ansöker sedan om en licens hos Läkemedelsverket för att få sälja det.


Ingen bipacksedel finns

Eftersom ett licensläkemedel inte är godkänt i Sverige finns ingen svensk bipacksedel i förpackningen. Den som förskriver licensläkemedlet ansvarar för att djurägaren får den information hen behöver.


Reglerna kan vara snåriga

Reglerna för licensläkemedel kan vara komplicerade. Därför rekommenderar vi att du läser vidare på Läkemedelsverkets hemsida.

Läs mer om licensläkemedel på Läkemedelsverkets webbplats >>


Produktdatabas för veterinärläkemedel

Aktuell information om godkända läkemedel för djur inom EU/EES tinns tillgänligt i Unionens produktdatabas (UPD). Databasen kan användas till exempel för att söka ett lämpligt veterinärläkemedel när det finns behov av att söka licens.

Läs mer om Unionens produktdatabas på Europeiska unionens webbplats >>


Texten reviderades senast: 2023-11-10


Publiceringsdatum: 2023-11-10