Restsituationer

När ett läkemedel är tillfälligt slut och inte går att beställa från tillverkaren måste läkemedelsföretaget anmäla det till Läkemedelsverket. Det kallas för restanmälan.


I många fall kan restsituationen hanteras på apoteket, som kan lämna ut ett likvärdigt läkemedel. I andra fall behöver förskrivaren utfärda ett nytt recept. För enstaka restsituationer är det svårt att hitta alternativ till det restanmälda läkemedlet och då kan förskrivaren behöva byta behandling.

På Fass visas Läkemedelsverkets information om restsituationer

Fass visar information om pågående restsituationer som är anmälda till Läkemedelsverket. Informationen visas på produktsidan för de läkemedel som är restanmälda. Där kan du läsa Läkemedelsverkets information om hur resten kan hanteras samt datum för när läkemedlet förväntas finnas tillgängligt för beställning igen.

Läs mer om restsituationer på Läkemedelsverkets webbplats >>


Har du frågor om en viss bristsituation kan du kontakta läkemedelsföretaget.

Här finner du kontaktuppgifter till läkemedelsföretag >>

Det här kan du som är patient göra

När ett läkemedel är restanmält hittar du den informationen på sidan med produktinformation för det aktuella läkemedlet. Där kan du också se information om läkemedlet är utbytbart. Via funktionen "Sök lagerstatus" ser du vilka apotek som har läkemedlet i lager.
Se film om hur du söker i apotekets lager >>

Se film om restanmälda läkemedel >>


Om ditt läkemedel är restanmält kan apoteken hjälpa dig att se om det finns några likvärdiga läkemedel tillgängliga. För läkemedel som är utbytbara kan utbytet göras direkt på apoteket. Ibland finns det alternativa styrkor, förpackningar eller beredningsformer av läkemedlet. I dessa fall krävs kontakt med sjukvården och ett nytt recept.


Om läkemedlet inte är utbytbart eller om utbytbara alternativ inte går att få tag på behöver du ta kontakt med din läkare/sjukvården för att få en alternativ behandling.


Har du ytterligare frågor eller vill ha mer information om det restanmälda läkemedlet kan du vända dig till ansvarigt läkemedelsföretag.

Här finner du kontaktuppgifter till läkemedelsföretag >>

Det här kan du som är läkare/förskrivare göra

På Fass kan du se om ett läkemedel är restanmält. Via Fass lagerstatus kan du få information om vilka apotek som har ett visst läkemedel i lager, med undantag för narkotikaklassade läkemedel som Fass inte visar lagerstatus för. Apoteken kan också ge information om vad de har på lager och vilka läkemedel som går att beställa.

Se film för vårdpersonal om restanmälda läkemedel >>


Har du ytterligare frågor eller vill ha mer information om restanmälda läkemedel kan du vända dig till ansvarigt företag.

Här finner du kontaktuppgifter till läkemedelsföretag >>


Många gånger finns alternativ behandling även för läkemedel som inte står med i Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupp eller har andra förpackningsstorlekar, styrkor eller beredningsform.

Det här kan du som arbetar på apotek göra

Finns det ett läkemedel med samma substans och likvärdig effekt (= bedömt vara utbytbart enligt Läkemedelsverket) kan du lösa problemet genom att byta till ett utbytbart läkemedel. Annars måste patienten ta kontakt med hälso- och sjukvården för att få ett nytt recept.


Har du frågor eller vill ha mer information om det restanmälda läkemedlet kan du vända dig till ansvarigt företag.

Här finner du kontaktuppgifter till läkemedelsföretag >>


Texten redigerades senast: 2021-02-16


Publiceringsdatum: 2023-03-16