Antibiotikaresistens

Att bakterier blir resistenta mot antibiotika är ett växande och allvarligt hot mot den globala hälsan. Men det finns åtgärder att ta till för att stoppa utvecklingen och genom att använda antibiotika så ansvarsfullt som möjligt kan vi tillsammans bromsa resistensen.


Här kan du se en film om antibiotikaresistens


Varför behövs antibiotika?

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både människor och djur. Antibiotika används i stor utsträckning i hela hälso- och sjukvården, exempelvis för att förebygga infektioner vid organtransplantationer, cancerbehandlingar eller andra avancerade medicinska behandlingar. Det gör antibiotikaresistensen till ett stort hot, då den riskerar att slå ut stora delar av hälso- och sjukvården. Det är av stor vikt att vi bromsar den negativa resistensutvecklingen som leder till att antibiotika blir verkningslöst.


Läs mer om antibiotika1177s webbplats


Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens innebär att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika vilket leder till att det blir verkningslöst. Det finns många olika typer av antibiotika och även många olika typer av resistens. En bakterie som är resistent mot ett typ av antibiotikum behöver inte vara resistent mot ett annat. Men när bakterier som har utvecklat resistens mot flera antibiotika infekterar en människa är risken att det inte längre finns något tillgängligt antibiotikum som verkar och infektionen blir på så vis mycket svårbehandlad och i värsta fall ej behandlingsbar.


Ett problem är att antibiotikabehandling stimulerar redan befintliga resistenta bakterier när konkurrensen från andra, mer känsliga bakterier minskar. Det är därför av stor vikt att minska behovet av antibiotika genom sjukdomsförebyggande arbete, begränsa spridning av resistenta bakterier samt att använda antibiotika ansvarsfullt.


Så kan vi motverka resistensutveckling

Här listar vi hur du kan bidra till att minska hotet från antibiotikaresistensen. Det handlar om att minska behovet av antibiotika genom olika åtgärder och att använda de antibiotika vi har så sparsamt som möjligt.


Minska behovet av antibiotika – använd inte antibiotika i onödan

Tillsammans kan vi minska smittspridning genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när vi är sjuka. Ju mindre infektionsspridning i samhället, desto mindre antibiotika behöver vi använda och utvecklingen av antibiotikaresistens hålls nere. Även vaccin är en viktig åtgärd i att förebygga infektioner för att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Det finns vaccin både mot bakterier och mot virus. Man behandlar inte virusinfektioner med antibiotika. Däremot kan vaccination mot virus minska risken för följdsjukdomar som kräver antibiotikabehandling.


Läs mer om att minska behovet av antibiotika1177s webbplats.


Använd aldrig någon annans antibiotika

Olika infektioner kan ge liknande symtom men det innebär inte att de kan behandlas med samma antibiotika. Det finns många sorters antibiotika som är effektiva mot olika infektioner. Därför är det viktigt att du inte använder antibiotika utan en läkares ordination eller delar med dig av ditt utskrivna läkemedel till någon annan, varken människa eller djur.


Följ din läkares ordination och slutför hela antibiotikakuren

Även om du känner dig fullt frisk tidigare är det viktigt att du fullföljer hela kuren. Om du avslutar din behandling för tidigt finns risken för att du ”tränar” bakterierna till resistens vilket kan leda till att du får en svårbehandlad, återkommande infektion.


Få inte med dig resistenta bakterier från utlandsresan

I flera av de vanligaste turistländerna är förekomsten av resistenta bakterier mycket högre än i Sverige, exempelvis i Sydeuropa, Sydostasien och norra Afrika. För att inte få med dig resistenta bakterier från utlandsresan finns det några viktiga saker att tänka på:


o Skydda dig från smitta under utlandsresan:

  • Ät väl genomstekt eller kokt mat

  • Undvik råa skaldjur och rå fisk

  • Undvik mat som stått framme länge

  • Skala eller skölj frukt

  • Tvätta alltid händerna noggrant i samband med måltider och efter toalettbesök

  • Välj vatten från obrutna plast- eller glasförpackningar alternativt kokt vatten

o Undvik att åka utomlands under pågående antibiotikabehandling eller i nära anslutning efter avslutad behandling. Det kan öka risken att få med dig resistenta bakterier hem.


o Tänk noga igenom planerad vård eller operationer utomlands. Läs mer om risken för antibiotikaresistens vid operationer utomlands på 1177s webbplats.


o Var försiktig och undvik risker så att du slipper att uppsöka vård. Att vårdas på sjukhus utomlands ökar risken att få med sig resistenta bakterier hem väsentligt.


o Om du behöver uppsöka vård efter hemkomst i Sverige, berätta alltid var du har varit och om du har varit inlagd på sjukhus eller sökt vård under resan. Det är viktigt för vården att veta att du kan vara bärare av resistenta bakterier.


Läs mer om antibiotikaresistenta bakterier utomlands på 1177s webbplats.


Lämna in överblivna antibiotika på apoteket

För att förhindra spridning i miljön eller felaktig användning ska överblivna antibiotika tas om hand på ett korrekt sätt. Om du har kvar läkemedel efter en fullföljd antibiotikakur, lämna in det på valfritt apotek.


Läs mer om effekterna av antibiotika i miljön på Lifs, läkemedelsindustriföreningens, webbplats.


Läs mer om effekterna av läkemedel i miljön på 1177s webbplats.


Texten reviderades senast: 2022-05-04
Publiceringsdatum: 2024-03-14