Teckenförklaring

När du söker efter ett läkemedel på Fass visas olika tecken och symboler. Här förklaras vad de betyder.

Bild på registrerat varumärke efter ett namn innebär att detta utgör registrerat varumärke.

Bild på Trade Mark (Trade Mark) efter ett namn innebär att detta utgör ett inarbetat varumärke.

Bild på narkotikasymbol II, III anger att läkemedlet är narkotikum enligt förteckning II i Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar (LVFS 2011:9/2011:10) med därtill gjorda ändringar och tillägg. Kan kräva intyg för att medföras på resa inom Schengenområdet.

Narkotika förteckning III anger att läkemedlet är narkotikum enligt förteckning III i Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar (LVFS 2011:9/2011:10) med därtill gjorda ändringar och tillägg. Kan kräva intyg för att medföras på resa inom Schengenområdet.

Bild på narkotikasymbol IV, V anger att läkemedlet är narkotikum enligt förteckningarna IV eller V i Läkemedelverkets narkotikaförteckningar (LVFS 2011:9/2011:10) med därtill gjorda ändringar och tillägg. Kan kräva intyg för att medföras på resa inom Schengenområdet.

Utökad övervakning anger att läkemedlet är föremål för utökad övervakning.

Bild på förmånssymbol anger att läkemedlets samtliga förpackningar är subventionerade.

Bild på förpackningsförmånssymbol anger att vissa förpackningar är subventionerade. Förpackningar utan subvention är markerade med EF under "Förpackningsinformation" i Fass-texten.

Bild på villkorsförmånssymbol anger att villkoren ovanför Fass-texten reglerar subventionen.

Bild på Ef-förmånssymbol anger att hela läkemedlet eller (under Förpackningsinformation i Fass-texten) att enskilda förpackningar saknar subvention.

Bild på receptsymbol anger att läkemedlet är receptbelagt.

Bild på receptsymbol, delvis receptbeläggning anger att vissa förpackningar av läkemedlet är receptbelagda.

Bild på receptsymbol, särskild blankett anger att läkemedlet är ett så kallat särskilt läkemedel.

M anger att läkemedlet har särskild miljöinformation (under rubriken Miljöpåverkan).

NLM anger att läkemedlet är ett naturläkemedel.

VBL anger att läkemedlet är ett väletablerat växtbaserat naturläkemedel.

TVBL anger att läkemedlet är ett traditionellt växtbaserat naturläkemedel.

ATL anger att läkemedlet är en apotekstillverkad lagerberedning.


Publiceringsdatum: 2021-12-06