Information till vårdpersonal

Information om läkemedel på Fass för personal inom vård och apotek.


På den här sidan berättar vi om vilken information som finns tillgänglig på Fass för att användningen av läkemedel ska bli så korrekt som möjligt.

Vilken information som finns för ett specifikt läkemedel hittar du på produktsidan för läkemedlet. Det är läkemedelsföretagen som ansvarar för informationen om sina produkter på Fass.

Produktresumén – godkänd information riktad till förskrivare och personal inom sjukvård och apotek

För personal inom hälso- och sjukvård finns en sammanfattning av läkemedlets egenskaper i en produktresumé (förkortas SmPC).

Produktresumén är läkemedelsföretagets information om läkemedlet, och är riktad till förskrivare och personal inom hälso- och sjukvård. Produktresumé finns för alla läkemedel och den är godkänd av Läkemedelsverket.

Produktresumén uppdateras regelbundet, bland annat allt eftersom nya kunskaper om läkemedelsbiverkningar tillkommer. Den senaste versionen av produktresumén finns på Fass.

Det är de företag som tillverkar läkemedel och Läkemedelsverket som ansvarar för att samla in uppgifter om biverkningar från patienter, apoteks- och vårdpersonal.

Fass-texten – företagens information anpassad till vårdpersonal

Fass-texten baseras på den godkända produktresumén, men vissa bearbetningar har gjorts så att texten ska vara enklare att använda i det kliniska arbetet. Exempelvis är hänvisningar till andra avsnitt i texten ersatta med utskriven information. Fass-texten innehåller även miljöinformation och detaljerad förpackningsinformation.

Det är läkemedelsföretaget som skriver Fass-texten baserat på produktresumén. Fass-texten uppdateras när produktresumén uppdateras.

Utbildningsmaterial – vissa läkemedel kräver särskild uppmärksamhet

För vissa läkemedel kan det finnas behov av särskilda insatser för att informera patienter och vårdpersonal för att göra användningen av ett läkemedel så säker som möjligt. Läkemedelsmyndigheterna kan då besluta om speciella villkor för läkemedlets godkännande. Företaget som tillverkar läkemedlet tar fram särskilda informationsmaterial, så kallade utbildningsmaterial. Denna information granskas av Läkemedelsverket.

Exempel på typer av villkorade utbildningsmaterial:

 • Bruksanvisningar

  Beskriver den praktiska hanteringen av läkemedlet.

 • Patientkort

  Innehåller kortfattad viktig information om läkemedlet som patienten enkelt kan bära med sig.

 • Checklistor

  Listor med exempelvis moment som ska genomföras när en patient ska påbörja behandlingen med ett läkemedel eller moment som ska genomföras när patientens läkemedelsbehandling följs upp.

 • Dagböcker

  För dokumentation av behandling och behandlingsresultat.

 • Övriga utbildningsmaterial

  Ett utbildningsmaterial kan till exempel beskriva hur läkemedlet ska doseras, speciella anvisningar för vissa patientgrupper, åtgärder för att undvika att kvinnor som är gravida behandlas med läkemedlet eller hur man följer upp en behandling med läkemedlet.

OBS! Det är viktigt att vårdpersonal tar del av utbildningsmaterialet innan behandling med läkemedlet påbörjas.

Endast företag som deltar i Fass kan publicera utbildningsmaterial på Fass. Om du vill kontrollera om ett läkemedel har ett utbildningsmaterial, kontakta företaget eller Läkemedelsverket.

Läs mer om utbildningsmaterial på Läkemedelsverkets webbplats >>

Informationsblad om utbildningsmaterial >>

Se film om DHPC och utbildningsmaterial >>

Skyddsinformation

Om ett läkemedel har egenskaper som gör att risker i hanteringen eventuellt kan uppstå, kräver Arbetsmiljölagstiftningen att läkemedelsföretaget ska lämna information om dessa. Läkemedelsföretagen ansvarar då för att ta fram så kallad Skyddsinformation, som beskriver riskerna och vilka åtgärder den som yrkesmässigt hanterar läkemedlet ska vidta för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.
Läs mer om Skyddsinformation

Stöd för användning – här kan du hitta mer information om läkemedel


Ibland kan den som ska använda läkemedlet ha nytta av mer information än bipacksedel, produktresumé och Fass-text. Till exempel kan en instruktionsfilm eller en bruksanvisning vara ett bra stöd för den praktiska hanteringen av läkemedlet. Under rubriken ”Stöd för användning” finns extramaterial för att främja att läkemedlet används på rätt sätt. De material som publiceras på Fass får inte vara reklam, utan syftet med informationen ska vara att främja en korrekt läkemedelsanvändning.

Den information som publiceras under rubriken ”Stöd för användning” har inte granskats av Läkemedelsverket. Materialen får inte vara reklam, utan syftar till att främja en korrekt läkemedelsanvändning.Texten reviderades senast: 2024-01-17


Publiceringsdatum: 2024-02-13