Rapportera biverkningar

Rapportera biverkningar

Misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket

Det främsta målet med ett läkemedel är att det ska vara effektivt mot den sjukdom som den ska behandla. Men de flesta läkemedel har en, eller flera biverkningar. Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras till Läkemedelsverket, den behöver inte vara utredd eller bekräftad.


Veterinärer är skyldiga att rapportera misstänka biverkningar till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar.


En misstanke räcker

  • Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras. Den behöver inte vara utredd eller bekräftad.

  • Det är speciellt viktigt att rapportera om allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller biverkningar som verkar öka.

  • Du ska även rapportera biverkningar i samband med felanvändning, förgiftningar, överdoseringar, missbruk eller om läkemedlet har använts på fel sätt.

  • Reglerna gäller för läkemedel för djur och människa, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel.

Varför är det viktigt?

Alla individer är olika och kan reagera olika på det verksamma ämne som finns i läkemedlet. Därför behöver vi mer kunskap om biverkningar. När ett nytt läkemedel godkänns är bara de vanligaste biverkningarna kända. Även när ett läkemedel har använts länge, kan nya biverkningar upptäckas.

Rapportera därför alltid in misstänkta biverkningar. En bra biverkningsrapportering ger större förståelse för de eventuella risker som finns med ett läkemedel.

Gör så här:

Vill du veta mer om biverkningar och biverkningsrapportering, besök Läkemedelverkets webbplats. Där finns alla instruktioner om hur du gör när du rapporterar. Du kan även läsa mer om bestämmelserna för biverkningsrapportering.Publiceringsdatum: 2022-03-08