Vaccin mot covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset sars-CoV-2.


Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot covid-19 orsakat av coronavirus. Vartefter vaccinerna godkänns för den svenska marknaden kommer du att kunna läsa produktinformationen på Fass och/eller hos Läkemedelsverket.

Viktigt att rapportera misstänkta biverkningar

Upplever du biverkningar av ett läkemedel eller vaccin är det viktigt att rapportera dem till Läkemedelsverket.

Läs mer om hur du rapporterar biverkningar av läkemedel och vacciner >>


Läkemedelsförsäkringen

Samtliga i Sverige godkända vaccin mot covid-19 omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Om du efter vaccination med godkänt vaccin mot covid-19 anser dig ha blivit skadad har du rätt att vända dig till Läkemedelsförsäkringen för att kostnadsfritt få din sak prövad.

Läs mer om försäkringsskydd vid covid-19-vaccination på Läkemedelsförsäkringens webbplats >>


Om vaccinationer i din region

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns rekommendationer för vilka grupper som ska prioriteras i regionerna.

Läs mer om prioritering av grupper på Folkhälsomyndighetens webbplats >>


Praktisk information till allmänheten om hur hälso- och sjukvården kommer utföra vaccinationen i din region hittar du hos 1177 Vårdguiden.

Läs mer om vaccination på 1177s webbplats >>


Ytterligare information på läkemedelsmyndigheternas webbsidor

Ansvariga myndigheter publicerar löpande information om vaccination mot covid-19.

Läkemedelsverkets samlingssida om covid-19 >>

Europeiska läkemedelsverkets (EMA) samligssida om covid-19 (på engelska) >>


Texten reviderades senast: 2024-02-29Publiceringsdatum: 2024-02-29