Nu gör vi om Fass

Modernisering av Fass - Modernize Fass program

I takt med den snabba utvecklingen inom teknologi och digitalisering är vår modernisering av Fass helt avgörande för att möta de ständigt föränderliga behoven hos användarna som är i behov av kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.


Modernize Fass program är ett omfattande utvecklingsprojekt som ligger i linje med antagen plan för den fortsatta tekniska moderniseringen av Fass-plattformen.
Fass.se har funnits sedan 2001 och sist webbsidan genomgick en modernisering var för 10 år sedan.
Även om funktionalitet har tillkommit genom åren på webbplatsen och designen har ändrats, har det nu blivit dags att göra en mer omfattande modernisering, där fass.se och Fass mobilanpassade sida ersätts av en responsiv sida.
En responsiv webbsida är utformad för att dynamiskt anpassa sig till skärmen och på den enhet som användaren använder. Det innebär att oavsett om det är en stor datorskärm eller en liten mobilskärm kommer webbsidan att se bra ut och fungera korrekt, och innehålla samma information.
Fass jobbar med webbtillgänglighet och åtkomlighet för att skapa ett Fass som är så lätt som möjligt att använda för alla, oavsett funktionsförmåga. Denna utveckling är en central del av moderniseringen av Fass. I Fass pågående moderniseringsarbete har även det grafiska utseendet uppdaterats för att ge ett mer samtida uttryck.


Bild på utkast till Fass nya utseende


Förberedelser inför projektet ”Modernize Fass Program” påbörjades redan under hösten 2022. Projektet är ett omfattande arbete eftersom Fass är en informationsrik webbplats med ett stort antal sidor att hantera.
För att förbättra användarupplevelsen på vår webbsida har vi satt ett stort fokus på att genomföra flera olika delprojekt.

Delprojekt vi arbetar med är att utveckla lagerstatustjänsten, ny sökmotor på fass.se och uppdaterat gränssnitt.


Publiceringsdatum: 2024-06-10