Fass arbetar för tillgänglighet

Fass strävar efter att uppfylla webbtillgänglighetsdirektivet. Det ska vara enkelt att ta del av läkemedelsinformation.


Ett grundläggande syfte med Fass är att sprida läkemedelsinformation till alla. Det betyder att vi ställer mycket höga krav på oss själva. Att det ska vara enkelt att nå oss och att oavsett vem du är, ska det vara enkelt för dig att ta del av informationen. Men att arbeta med enkelhet är faktiskt svårt, och det är ett arbete som pågår hela tiden.

Vi arbetar ständigt med att förbättra Fass. Ett av de viktigaste områdena är att öka tillgängligheten på vår webbplats.

Första svenska certifierade webbplatsen

Fass var den första svenska webbplats som certifierades för god tillgänglighet. Det var redan 2002. Certifieringsprogrammet upphörde 2018 i samband med införandet av det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet.

Lag på tillgänglighet

Webbtillgänglighetsdirektivet är en lag som omfattar den offentliga sektorn och alla statliga och kommunala bolag. Den innebär att webbplatsen ska uppfylla olika krav på tillgänglighet. Som privat aktör omfattas inte Fass av webbtillgänglighetsdirektivet, men vi har ändå valt att sträva efter att uppfylla de krav som ställs på tillgänglighet enligt direktivet. Till vår hjälp anlitar vi Funka.

Läs mer om webbtillgänglighetsdirektivet på Funkas webbplats >>

Funka hjälper oss att bli bättre

Funka är en organisation inom funktionshinderrörelsen som bland annat arbetar med att förbättra tillgängligheten på webbplatser när det gäller innehåll, design och teknik.

Organisationen leder arbetet med att ta fram rekommendationer för arbetet kring tillsynen av webbtillgänglighetsdirektivet. Fass samarbetar med Funka och får regelbundet uppdaterad information om de krav som ställs i webbtillgänglighetsdirektivet.

Läs mer om Funka på Funkas webbplats >>

Bättre med din hjälp

Med hjälp av Funka, blir vår webbplats bättre och bättre. Men Fass är en stor webbplats och arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår hela tiden. Informationsmängden ökar, omvärlden förändras och nya krav ställs. Vi på Fass vill möta våra användares behov på bästa sätt. I dag och i framtiden.

Några saker vi på Fass gjort för att öka tillgängligheten

Är du synskadad kan du få läkemedelsinformation från Fass i punktskrift. Om du vill kan du även få alla läkemedelstexter på Fass upplästa med syntetiskt tal. Det går också att få texterna utskrivna i större stil.

Använder vi krångliga ord eller fackuttryck, försöker vi i möjligaste mån förklara dem. Du för pekaren över de markerade orden, så kommer förklaringen upp i ett litet fönster.

Har du synpunkter på vårt arbete?

Vill du ge oss ris eller ros? Har du idéer på förbättringar. Du får gärna höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.Texten reviderades senast: 2019-07-09


Publiceringsdatum: 2024-07-10