Miljöinformation

Läkemedel påverkar miljön. Din insats är viktig.


Läkemedel har en stor och viktig uppgift – att öka människors hälsa och livskvalitet. Men tillverkning och användning av läkemedel påverkar, som allt annat, vår miljö. Det är viktigt att alla som tillverkar, hanterar och använder läkemedel gör det på ett klokt och ansvarsfullt sätt.

På den här sidan berättar vi lite grann om läkemedlens miljöpåverkan och vad du som arbetar i vården kan göra för att inte belasta miljön i onödan.

Vi måste alla ta ansvar

Läkemedel ska hjälpa oss när vi blir sjuka, men det ska inte ske på bekostnad av vår miljö. Därför är det viktigt att både läkemedelsföretagen och användarna tar sitt ansvar. Precis som allt annat påverkar läkemedel vår miljö. Från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion och avfalls- och avloppshantering.

Vad kan du göra?

Sättet hur vi hanterar läkemedel i vardagen har stor betydelse för miljön. Genom att tänka ansvarsfullt, kan du undvika att läkemedlen påverkar miljön mer än nödvändigt.

 • Skriva ut startförpackningar

  Överblivna läkemedel är ett problem. För att minimera kassation av läkemedel kan det vara lämpligt att skriva ut startförpackningar när nya läkemedel ska provas av en patient. På så sätt minskar risken att patienten får läkemedel över om inte behandlingen fungerade som de var tänkt.

 • Informera patienterna

  Ta som rutin att informera patienten om att inga läkemedel ska slängas i hushållsavfallet eller spolas ned i toaletten. Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.

 • Lämna till apotek

  Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel lämnas till apotek. Det gäller läkemedelsförpackningar av ogenomskinligt material, till exempel tuber och burkar, aerosolbehållare och pulverinhalatorer, injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionsvätskor med läkemedelssubstanser lämnas till apotek. Även använda depotplåster och vaginalringar lämnas till apotek.

 • Släng bara tomma förpackningar

  Det är bara tomma förpackningar som ska sorteras som andra förpackningar.

Störst utsläpp vid användning

I Sverige är den största anledningen till att läkemedel hamnar i naturen, att rester hamnar i avloppet efter att det passerat kroppen. I en del fall följer läkemedlet med det renade vattnet ut i den omgivande miljön.

Läkemedelsrester kan påverka djur

Läkemedel innehåller dels biologiskt aktiva substanser, dels olika tillsatsmedel som exempelvis färgämnen och konserveringsmedel. Det är främst de biologiskt aktiva substanserna som kan medföra risker för miljön. Läkemedel som fungerar på människan kan även ha effekter på djur och andra levande organismer.

Släng inte läkemedel i soporna!

En annan anledning till att läkemedel kommer ut i miljön är att överblivna läkemedel sprids genom soporna. Om överblivna läkemedel slängs i soporna eller spolas ned i toaletten finns det risk att de läcker ut i naturen och kan utgöra ett miljöproblem.

Apoteken tar emot och hanterar överblivna läkemedel på ett korrekt sätt. I Sverige uppskattas cirka 75 procent av de överblivna läkemedlen gå tillbaka till apoteken.

Liten kunskap om långsiktiga effekter

Dagens halter av läkemedelsrester i miljön är i dag dock relativt små, men ännu vet man lite om de långsiktiga effekterna. Forskning på området är pågår.

Läs mer om läkemedel och miljö på Lifs webbplats >>

Läs mer om miljöinformation i Fass >>Texten reviderades senast: 2019-07-10


Publiceringsdatum: 2021-04-15