Nationellt medicinskt informationssystem

Fass är ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI).

NMI-ID för Fass plattform: 22.9


Fass-plattformens olika komponenter:

Komponent

Visningsversion/NMI-ID

Releasedatum

FASS

20230301.153053-61856fb

2023-03-07

FASS API

1.6.2-20230307.103941-921df613

2023-03-07

FASS App för Allmänheten iOS/Android

1.3.1/431/production

2023-03-10

FASS App för Allmänheten FAB

20220411.120928-64c9c4a

2022-05-18

Definition av ett NMI

Ett NMI är ett informationssystem som är utvecklat för gemensam användning på rikstäckande, regional eller kommunal nivå eller för spridning på en annan motsvarande nivå i Sverige. Det hanterar medicinsk information av betydelse för enskilda patienters hälso- och sjukvård men som inte har någon inverkan på de uppgifter som matas in eller vars verkan är begränsad till lagring, kommunikation, arkivering, datakomprimering utan förlust eller enkel sökning. Det kan också hantera medicinsk information av betydelse för enskilda patienters hälso- och sjukvård och som är avsedda för direktåtkomst till och uppdatering av information i register hos en myndighet.

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för NMI. För mer information se Läkemedelverkets hemsida.


Publiceringsdatum: 2023-03-12