Info på andra språk

I Sverige sammanställs och publiceras Fass av Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Lif.

Nedan har vi listat länkar till några av motsvarigheterna till Fass och Lifs motsvarigheter i andra länder.Lista över motsvarigheter till Fass/Lif i andra länder.

Land

Katalog

Länk

Belgien

Compendium

www.pharma.be (motsvarighet till svenska Lif)

Danmark

Laegemiddelkataloget

www.dli.dk
www.lmk.dk

Finland

Pharmaca Fennica

www.pif.fi
https://pharmacafennica.fi/

Frankrike

Dictionnaire Vidal

www.vidal.fr

Irland

Medicines

www.medicines.ie

Italien

L'Informatore farmaceutico

Repertorio Farmaceutico Italiano, REFI

www.informatorefarmaceutico.it

www.farmindustria.it

Japan

Drugs in Japan, JAPIC

www.japic.or.jp/ 

Nederländerna

Farmacotherapeutisch kompass

www.farmacotherapeutischkompas.nl

Norge

Felleskatalogen

www.felleskatalogen.no (läkare) www.medisinhandboken.no (allmänhet)

Schweiz

Arzneimittelkompendium der Schweiz

www.documed.ch

Spanien

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

aemps.gob.es

Storbritannien

Medicines.org.uk including the electronic Medicines Compendium

www.medicines.org.uk

Tjeckien

Státní ústav pro kontrolu léčiv, SUKL

www.sukl.cz

Tyskland

Rote liste
Gelbe liste Pharmindex

www.rote-liste.de
www.gelbe-liste.de

Ungern

Gyógyszer Kompendium

www.pharmindex.hu (förskrivare)
www.egeszsegkalauz.hu (allmänhet)

USA

The United States Pharmacopeia Drug Information, USP DI

www.usp.org
www.nlm.nih.gov


Publiceringsdatum: 2020-12-15