Information till patienter

För att läkemedel ska fungera som det är tänkt, är det viktigt att du använder dem på rätt sätt


Är du patient eller anhörig, finns olika typer av information att ta del av för att minska risken för felaktig användning och användning när läkemedlet inte är lämpligt.

På den här sidan berättar vi om vilken information som finns att få för att användningen av läkemedel ska bli så korrekt som möjligt. Är du det minsta osäker kring ditt läkemedel, rådgör alltid med läkare eller annan vårdpersonal som är involverad i din behandling. På apoteket kan du också få hjälp med frågor om dina läkemedel.

Vilken information som finns för ett specifikt läkemedel hittar du på produktsidan för läkemedlet.

Läs bipacksedeln

För att läkemedel ska kunna användas på rätt sätt innehåller alla läkemedelsförpackningar ett informationsblad, en så kallad bipacksedel. I bipacksedeln kan du läsa om hur du använder läkemedlet på ett korrekt sätt. Du kan också läsa om biverkningar som läkemedlet eventuellt kan orsaka.

Bipacksedeln uppdateras regelbundet. Tänk på att förpackningen kan innehålla en äldre tryckt version. Den senaste versionen finns alltid på Fass.

Läkemedelverket granskar och godkänner vad som står i bipacksedeln.

Bipacksedeln innehåller bland annat information om:

 • Användning

  Hur läkemedlet ska användas och när läkemedlet inte ska användas

 • Biverkningar

  Vilka eventuella biverkningar läkemedlet kan orsaka.

 • Andra läkemedel

  Vilka andra läkemedel som kan påverka läkemedlet

 • Körförmåga

  Om läkemedlet kan påverka din förmåga att köra bil

 • Graviditet

  Om läkemedlet kan användas vid graviditet och amning

"Viktig patientinformation" – vissa läkemedel kräver särskild uppmärksamhet

Ibland kan det finnas behov av mer information än bipacksedeln för att göra användningen av ett läkemedel så säker som möjligt. Företaget som tillverkar läkemedlet tar då fram särskilda informationsmaterial. Dessa publiceras på Fass under rubriken ”Viktig patientinformation”. Den information som företagen publicerar som “Viktig patientinformation” har granskats av Läkemedelsverket.

Viktig patientinformation kan vara:

 • Bruksanvisningar

  Beskriver hur du rent praktiskt ska hantera läkemedlet

 • Patientkort

  Innehåller kortfattad viktig information om läkemedlet som du kan ha i fickan. Bra att ha om något oförutsett händer och vårdpersonal som du inte haft kontakt med måste ta hand om dig

 • Dagböcker

  För dokumentation av behandling och behandlingsresultat

 • Utbildningsmaterial

  Information som ska göra behandlingen med läkemedlet så säker som möjligt för dig, det kan vara instruktionsfilmer, checklistor eller informationsbroschyrer

Tips för användning – här kan du hitta mer information om ditt läkemedel

Bipacksedeln som du hittar i förpackningen är en sammanfattning av den viktiga informationen om läkemedlet. Ibland kan den som ska använda läkemedlet ha nytta av mer information, till exempel en instruktionsfilm eller en bruksanvisning med mycket bilder. Under rubriken ”Tips för användning” kan läkemedelsföretagen publicera dessa extramaterial för att främja att läkemedlet används på rätt sätt.Texten reviderades senast: 2019-11-19


Publiceringsdatum: 2021-01-08