Vad är parallellimport?

Varför kan samma läkemedel ha olika utseende och hur kommer det sig att exakt samma läkemedel ibland kan finnas till ett lägre pris?


Varför kan det på läkemedelsförpackningen finnas text på ett annat språk som är överklistrad med en svensk text? Jo, då handlar det om läkemedel som har parallellimporterats. Vi reder ut begreppen.

Du kanske har undrat varför två läkemedel kan vara identiska, men att förpackningarna kan se olika ut? Eller varför två förpackningar kan ha olika pris, där den ena har text på ett annat språk som är överklistrad med en svensk text? Är det något man ska oroa sig för? Det enkelt svar är: nej.

Läkemedel på apotek är godkända

I grund och botten är läkemedel en handelsvara även om produkten och handeln är noggrant kontrollerad och övervakad av olika myndigheter. Köper du ditt läkemedel från ett av Läkemedelsverket godkänt apotek, har du ingenting att oroa dig för.

Vad det handlar om är så kallad parallellhandel.

Vad är parallellhandel?

Parallellhandel är en företeelse som är möjlig genom att ett och samma läkemedel säljs till olika priser i olika länder inom den så kallade EES-regionen (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Det är EU inklusive Norge, Island och Liechtenstein.

Det finns två former av parallellhandel:

 • Parallellimport

 • Parallell­distribution

Det här är parallellimport

Eftersom läkemedel säljs till olika pris i olika länder inom EES-regionen, kan en importör köpa läkemedlet i ett land där priset är lägre, och sedan sälja det i annat land till ett högre pris.

 • Det parallellimporterade läkemedlet har alltså samma tillverkare som det direktimporterade läkemedlet, men en annan distributör.

 • Det är bara läkemedel som är godkända för den svenska marknaden av Läkemedelsverket som kan parallellimporteras. Läkemedlet är alltså varken bättre eller sämre än sin direktimporterade motsvarighet. De är medicinskt likvärdiga.

 • Däremot kan själva läkemedlet se annorlunda ut. Till exempel kan det ha en annan färg, form eller storlek. Förpackningen kan också skilja sig åt genom typ, märkning eller text.

 • Om ett läkemedel är parallellimporterat, är det uppmärkt i Fass. Informationen står precis under läkemedlets produktnamn.

Läs mer om parallellimport på Läkemedelsverkets hemsida >>

Det här är parallelldistribution

I dag godkänns nya läkemedel nästan alltid gemensamt av det europeiska läkemedelsverket, EMA för flera eller alla EU-länder.

 • Det betyder att om läkemedlet är godkänt i ett EES-land, kan det parallelldistribueras till ett annat land än det som läkemedlet från början tillverkats och frisläppts för.

 • Läkemedlet kan därför säljas av ett annat företag än det som tillverkat det. Importören av läkemedlet måste dock få ett eget försäljningstillstånd från EMA, innan det får marknadsföras, eftersom importören inte är innehavare av det ursprungliga tillståndet.

 • När tillståndet är klart packas eller märks läkemedlet om med svensk märkning och en svensk bipacksedel av en godkänd ompackare.

 • Förutom skillnader i utseende på förpackningar så är parallelldistribuerade läkemedel helt identiska med det direktimporterade läkemedlet. Det finns inga skillnader när det gäller form, färg och märkning.

 • Parallelldistribuerade förpackningar visas under originalprodukten på Fass.


Texten reviderades senast: 2019-11-18


Publiceringsdatum: 2020-11-19