För närvarande kan tillfälliga driftstörningar drabba fass.se. Problemet felsöks för närvarande.