Info på andra språk

I Sverige sammanställs och publiceras Fass av Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Lif.

I tabellen längre ner har vi listat länkar till några av motsvarigheterna till Fass och Lifs motsvarigheter i andra länder.


Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har sammanställt en lista över nationella läkemedelsregister i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa innehåller information om läkemedel som är godkända i dessa länder, inklusive länkar till produktinformationen för sjukvårdspersonal (SmPC) och bipacksedeln. Listan finns här.


Lista över motsvarigheter till Fass/Lif i andra länder.

Land

Katalog

Länk

Belgien

Compendium

www.pharma.be (motsvarighet till svenska Lif)

Danmark

Laegemiddelkataloget

www.dli.dk
www.lmk.dk

Finland

Pharmaca Fennica

www.pif.fi
https://pharmacafennica.fi/

Frankrike

Dictionnaire Vidal

www.vidal.fr

Irland

Medicines

www.medicines.ie

Italien

L'Informatore farmaceutico

Repertorio Farmaceutico Italiano, REFI

www.informatorefarmaceutico.it

www.farmindustria.it

Japan

Drugs in Japan, JAPIC

www.japic.or.jp/ 

Nederländerna

Farmacotherapeutisch kompass

www.farmacotherapeutischkompas.nl

Norge

Felleskatalogen

www.felleskatalogen.no

Schweiz

Arzneimittelkompendium der Schweiz

www.documed.ch

Spanien

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios


Bot Plus

aemps.gob.es


https://www.farmaceuticos.com/botplus/que-es-botplus/

Storbritannien

Medicines.org.uk including the electronic Medicines Compendium

www.medicines.org.uk

Tjeckien

Státní ústav pro kontrolu léčiv, SUKL

www.sukl.cz

Tyskland

Rote liste
Gelbe liste Pharmindex

www.rote-liste.de
www.gelbe-liste.de

Ungern

Gyógyszer Kompendium

www.pharmindex.hu (förskrivare)
www.egeszsegkalauz.hu (allmänhet)

USA

The United States Pharmacopeia Drug Information, USP DI

www.usp.org
www.nlm.nih.gov

Österrike

Arzneispezialitätenregister – Online Suche Arzneispezialitäten

https://aspregister.basg.gv.at 

Publiceringsdatum: 2022-09-07