Tips för användning

Information om läkemedel på Fass för djurägare, djursjukvård och apotek.


På den här sidan berättar vi om vilken information som finns tillgänglig på Fass för att användningen av läkemedel ska bli så korrekt som möjligt.

Vilken information som finns för ett specifikt läkemedel hittar du på produktsidan för läkemedlet. Det är läkemedelsföretagen som ansvarar för informationen om sina produkter på Fass.

Produktresumén – godkänd information riktad till förskrivare och personal inom djursjukvård och apotek

För personal inom djursjukvård finns en sammanfattning av läkemedlets egenskaper i en produktresumé (förkortas SmPC).

Produktresumén är läkemedelsföretagets information om läkemedlet, och är riktad till förskrivare och personal inom hälso- och sjukvård. Produktresumé finns för alla läkemedel och den är godkänd av Läkemedelsverket.

Produktresumén uppdateras regelbundet, bland annat allt eftersom nya kunskaper om läkemedelsbiverkningar tillkommer. Den senaste versionen av produktresumén finns på Fass.

Det är de företag som tillverkar läkemedel och Läkemedelsverket som ansvarar för att samla in uppgifter om biverkningar från patienter, apoteks- och vårdpersonal.

Fass-texten – företagens information anpassad till djursjukvårdspersonal

Fass-texten baseras på den godkända produktresumén, men vissa bearbetningar har gjorts så att texten ska vara enklare att använda i det kliniska arbetet. Exempelvis är hänvisningar till andra avsnitt i texten ersatta med utskriven information. Mycket detaljerad information om kliniska prövningar kan också kortas ned så att texten ska gå enklare att läsa. Fass-texten innehåller även detaljerad förpackningsinformation.

Det är läkemedelsföretaget som skriver Fass-texten baserat på produktresumén. Fass-texten uppdateras när produktresumén uppdateras.

Tips för användning – här kan du hitta mer information om läkemedel

Ibland kan den som ska använda läkemedlet ha nytta av mer information än bipacksedel, produktresumé och Fass-text. Till exempel kan en instruktionsfilm eller en bruksanvisning vara ett bra stöd för den praktiska hanteringen av läkemedlet. Under rubriken ”Tips för användning” finns extramaterial för att främja att läkemedlet används på rätt sätt. De material som publiceras på Fass får inte vara reklam, utan syftet med informationen ska vara att främja en korrekt läkemedelsanvändning.

Den information som publiceras under rubriken ”Tips för användning” har inte granskats av Läkemedelsverket. Materialen får inte vara reklam, utan syftar till att främja en korrekt läkemedelsanvändning.Texten reviderades senast: 2019-07-11


Publiceringsdatum: 2020-04-29