Högkostnadsskyddet

Läkemedelsförmånen är ett system som ger skydd mot höga kostnader vid inköp av läkemedel. Därför kallas den också för högkostnadsskyddet.


Förmånen omfattar receptbelagda läkemedel och en del receptfria, om de skrivs på recept. Vissa förbrukningsartiklar ingår också, som till exempel sådana som behövs för egenkontroll.

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som beslutar vilka läkemedel och andra produkter som får ingå i läkemedelsförmånen – och till vilket pris.

Läkemedelsföretag kan ansöka hos TLV om att ingå i förmånen. Villkoret är att företaget kan visa att läkemedlet är kostnadseffektivt.

TLV har möjlighet att begränsa ett förmånsbeslut, till exempel till en viss patientgrupp. Information om särskilda förbehåll finns i Fass-texten.

Läkemedelsförmånen omfattar produkter inom följande grupper:

  • Många receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel som skrivs på recept.

  • Födelsekontrollerande medel.

  • Förbrukningsartiklar för stomiopererade.

  • Förbrukningsartiklar som behövs för att förskrivet läkemedel ska kunna tillföras kroppen eller behövs för egenkontroll av medicineringen. Exempel på förbrukningsartiklar är teststickor, injektionssprutor och injektionskanyler.

Utbytbara läkemedel

Apoteken erbjuder dig som är patient att byta ut läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen mot ett billigare likvärdigt läkemedel som finns i lager. Självklart är det du som bestämmer om du vill byta ut det eller inte. Det är Läkemedelsverket bestämmer vilka läkemedel som är utbytbara.

Läs mer om läkemedelsförmånen på TLVs webbplats >>

Prisinformation i Fass

Aktuella priser på läkemedel inom läkemedelsförmånen hittar du alltid i Fass.

För läkemedel utan subvention och receptfria läkemedel gäller fri prissättning. Det betyder att priserna kan variera mellan olika apotekskedjor. Prisinformation för dessa produkter hittar du inte i Fass.Texten reviderades senast: 2019-11-18


Publiceringsdatum: 2019-11-18