Vad är avregistrerade läkemedel?

Ett avregistrerat läkemedel är ett läkemedel som inte längre är godkänt för försäljning i Sverige. Det kan finnas flera anledningar till att ett läkemedel avregistreras. Du hittar grundinformation om avregistrerade läkemedel i Fass.


Den vanligaste orsaken till att ett läkemedel avregistreras är låg försäljning. Då kan företaget som marknadsför läkemedlet välja att låta avregistrera det.

Andra orsaker till avregistrering kan vara att det har uppkommit problem i tillverkningen, eller att allvarliga biverkningar har upptäckts hos läkemedlet.

Om du använder ett läkemedel som blivit avregistrerat bör du kontakta din läkare för att få råd om din fortsatta behandling.

Information om avregistrerade läkemedel i Fass

I Fass hittar du grundinformation om alla avregistrerade läkemedel som funnits på svenska marknaden från 1935 och framåt.

Grundinformationen innehåller alltid läkemedelsnamn, den aktiva substansen, beredningsform och det tillverkande läkemedelsföretaget.

Nyligen avregistrerade läkemedel

Har läkemedlet nyligen avregistrerats, kan det finnas ytterligareinformation om läkemedlet på Fass, som Fass-text, produktresumé (SmPC) och bipacksedel.

Normalt sett finns denna information kvar i cirka tre månader efter att avregistreringsdatumet har passerats

Hur vet jag att ett läkemedel på Fass är avregisterat?

  • När du söker på läkemedelsnamn eller aktiv substans visas sökresultat för avregistrerade läkemedel sist, under rubriken ”Avregistrerade läkemedel”..

  • På produktsidan där Fass visar information om ett läkemedel finns avregistreringsdatum angivet för läkemedel som inte längre är godkända för försäljning i Sverige.Texten reviderades senast: 2019-11-19


Publiceringsdatum: 2019-11-19