Sök kliniska prövningar

På webbplatsen kliniskastudier.se finns information om vad det innebär att delta i en klinisk studie och hur man kan ta reda på vilka studier som pågår


Utöver att få en förfrågan direkt från sjukvården kan man också själv leta reda på lämpliga studier att delta i. Ibland finns information om eventuella kliniska studier som är på gång i dagspressen eller på patientföreningars webbplatser.

Enskilda läkemedelsföretag liksom företag som är specialiserade på att göra läkemedelsstudier på uppdrag av läkemedelsföretagen, så kallade CRO-företag, kan också informera om kliniska studier via sina egna webbplatser.

Några av de regionala noderna som ingår i Kliniska Studier Sverige har information på sina webbplatser om vilka studier som bedrivs och till vilka av dessa man kan anmäla sig som studiedeltagare. På vissa av webbplatserna finns också formulär där man kan beskriva sitt intresse för att delta i kliniska studier.


Läs mer på kliniskasstudier.se >>


Läs även mer på Lifs hemsida om kliniska prövningar >>


Texten reviderades senast: 2019-11-16


Publiceringsdatum: 2020-11-19