Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Tens

Allmänt

Tens är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, till exempel muskelvärk eller förlossningssmärta.

Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan då dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte.

Innan du får behandling med tens ska en läkare eller fysioterapeut/sjukgymnast utreda orsaken till smärtan, om det är oklart varifrån den kommer. Om du har pacemaker kan det vara olämpligt att få behandling med tens. Därför är det viktigt att tala om att du har en pacemaker.

Tens kan lindra smärta på två olika sätt

Smärtlindring med tens kan ske på två sätt.

Det ena sättet är att blockera smärtnerver. Det sker genom att beröringsnerver stimuleras vilket i sin tur gör att impulserna från smärtnerverna blockeras från att komma vidare i ryggmärgen. Det sker främst vid högfrekvent stimulering.

Det andra sättet är att stimulera kroppens system som frigör endorfiner, alltså kroppens egna smärtlindrande hormoner. Det sker främst vid lågfrekvent stimulering.

Dessa två metoder kan även kombineras. Vilken metod som ska användas och inställningen av tens-apparaten sker i samråd med ansvarig fysioterapeut eller läkare för att få bästa effekt.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda sig inför behandlingen.

Hur går behandlingen till?

Om du har muskelvärk är det ofta en fysioterapeut som först ger några behandlingar och lär ut hur du ska använda tens-apparaten.

Om du är gravid kan du ofta få hyra eller låna hem en tens-apparat för att lära dig att använda den inför förlossningen.

Elektroder fästs på huden över eller i närheten av det område där du har ont. Inga sår får finnas där. Elektroderna ansluts sedan till en batteridriven dosa som ger ifrån sig elektriska impulser. Under behandlingen kan du känna muskelryckningar och att det pirrar i huden under elektroderna.

Vid muskelvärk varar en vanlig behandling i 30-45 minuter och upprepas två till fyra gånger per dag.

Vid graviditet kan tens-apparaten användas hemma under det första skedet av värkarbetet när förlossningen sätter igång. Om det känns bra kan du ha nytta av den även på förlossningsavdelningen en bit in i förlossningen.

Hur mår jag efteråt?

Tens-behandlingen ger inga särskilda biverkningar, men personer med känslig hud kan få en reaktion på häftan som används för att fästa elektroderna.

Senast uppdaterad:
2016-03-22
Skribent:

Jenny Arhammar, narkosläkare, Danderyds sjukhus, Stockholm

Redaktör:

Johanna Brydolf, redaktör 1177.se

Granskare:

Johan Hambraeus, läkare, specialist i allmänmedicin, anestesi och smärtlindring, Smärtkliniken, Vallentuna.    

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Fass.se.