Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Höstblåsor

Sammanfattning

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn, men även vuxna kan få den. Infektionen brukar gå över av sig själv inom en vecka.

Infektionen förekommer mest på sensommaren och hösten. Därför kallas den för höstblåsor. Infektionen förekommer främst hos barn under tio år. Det är vanligt med höstblåsor hos barn som går i förskolan.

 

Hur smittar höstblåsor?

Smittan sprids från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Sjukdomen smittar mest de första sjukdagarna. Tiden från smitta till symtom brukar vara tre till sju dagar. Infektionen är lindrig och går över av sig själv.

Om du en gång har haft denna virusinfektion får du i regel inte den igen. Om infektionen återkommer är den lindrigare än första gången. Sjukdomen kallas ibland även hand- fot- och munsjuka, men har inte något att göra med mul- och klövsjukan hos djur.

Symptom

Vanliga besvär om du har höstblåsor:

  • Du har blåsor som kan sitta i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom.
  • Det uppstår små sår om blåsorna går sönder.
  • Du har feber med 38-39 grader.

Ibland blir det också blåsor på händerna, fötterna eller stjärten. När virusinfektionen är över kan naglarna på en del barn förändras eller ramla av. En del får inga symtom alls. 

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot höstblåsor. Besvären brukar gå över av sig själv inom en vecka.

Mot smärtor i munnen, som kan göra ont när du äter, kan du ta vanliga receptfria läkemedel.

Med blåsor i munnen brukar det vara lättare att få i sig sådant som är kallt, till exempel kylda drycker eller glass.

Barn som har barnomsorg eller går i skolan kan vara där om barnet orkar vara i en barngrupp och delta i de vanliga aktiviteterna. Smittan sprids lätt i hela barngruppen och är svår att undvika eftersom en del barn inte får några symtom. Barn med blåsor, som för övrigt är pigga och feberfria, behöver inte vara hemma för att förhindra att smittan sprids.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du själv eller barnet får blåsor och sår på eller i munnen och samtidigt får hög feber.  

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.  

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Du kan få en ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning av en annan läkare, om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Att få en annan läkares bedömning kan hjälpa dig om du exempelvis är osäker på vilken vård eller behandling som är bäst för dig.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga  

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Senast uppdaterad:
2018-01-29
Redaktör:

Anna-Maria E. Alsand, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Leif Ekholm, barnläkare, Barnhälsovården, Region Örebro län

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Fass.se.