Utbytbarhetsgrupp

Tobramycin, Lösning för nebulisator 300 mg/5 ml

Utbytbarhetsgruppen visar produkter som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. För mer info se Läkemedelsverkets webbplats om utbyte.
Apoteken är i vissa fall ålagda att byta ut läkemedel.

Utbytbarhetsinformation för: Tobi (parallellimporterat), Lösning för nebulisator 300 mg/5 ml